Portal:Teknologi: Perbezaan antara semakan

24,937 bait dibuang ,  11 tahun lalu
k
Membalikkan suntingan oleh MOHAMAD RIZAL B JAMALUDDIN (Perbincangan) kepada versi terakhir oleh VolkovBot
Tiada ringkasan suntingan
k (Membalikkan suntingan oleh MOHAMAD RIZAL B JAMALUDDIN (Perbincangan) kepada versi terakhir oleh VolkovBot)
<!-- This portal was created using subst:box portal skeleton -->
Bagaimana dan mengapa sistem pendidikan jarak jauh perlu diawasi untuk menjamin kualiti pelajar mengikuti sistem tersebut.-IP 08
{{browsebar}}
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#333333; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#333333; "
| valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |
 
===<center><big><span style="color:#ebebeb; text-transform:capitalize; letter-spacing:.5em">PORTAL TEKNOLOGI</span></big></center>===
Sistem pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)merupakan satu daripada kaedah sistem pengajian yang popular. Sistem pengajian PJJ telah berubah mengikut masa dan teknologi komunikasi yang telah dapat mengecilkan jurang antara guru dengan pelajar. Malahan sistem pengajian PJJ merupakan satu daripada strategi untuk mengembangkan aktiviti pendidikan ke seluruh dunia.Berbanding dengan kursus pengajian yang dikendalikan secara konvensional (bersemuka), sistem pengajian PJJ mempunyai ciri-ciri pengendalian yang berlainan dan memerlukan penilaian standard dan kualiti yang berbeza. Salah satu daripada ciri-ciri yang penting dalam sistem pengajian PJJ ialah pertemuan secara fizikal tidak menjadi asas proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna pelajar boleh berdaftar untuk mengikuti sesuatu kursus pengajian yang dikendalikan oleh sesebuah universiti tanpa berada di kampus dan seterusnya dianugerah kelayakan akademik oleh universiti berkenaan.
<div style="float:right; width:100%;>
{{/box-header|<big>Portal Teknologi</big>|Portal:Teknologi/Pengenalan|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Pengenalan}}
{{Portal:Teknologi/box-footer|}}
 
</div>
Kemunculan Awal PJJ
 
<div style="float:left; width:59%;"> <!-- This width added to the the margin below to equal 99%-->
Holmberg (1995 ) mendapati pada tahun 1728 ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Pendidikan Jarak Jauh telah dijalankan di Boston Gazette. Ini membuktikan PJJ telah dijalankan sejak awal abad ke-17 lagi.Pada abad ke-18 PJJ diperluaskan lagi oleh beberapa Institusi/Agensi di benua europah.PJJ terus berkembang pada kurun ke-19 dengan penubuhan UKOU ( University of the Air dan dinamakan semula kepada Open University ).Penubuhan UKOU ini memberi impak yang besar dalam pendidikan tinggi yang mana UKOU telah menjadi idiologi dibanyak Negara di dunia. Universiti Sains Malaysia ( yang dulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang ) telah menjadi perintis kepada PJJ pada tahun 1971 (Ali, 1981)(Md Noor Saleh, 2002).Pada penghujung abad ke-19 banyak universiti lain menawarkan kursus-kursus secara jarak jauh.Perkembangan ini selaras dengan cadangan Y.B Menteri Pendidikan pada Tahun 1993 bahawa IPTA tempatan mengikuti jejak langkah USM dan UKM menawarkan kursus-kursus secara jarak jauh( Utusan Malaysia, 4 Oktober 1993 ) (Md Noor Saleh, 2002).
 
{{/box-header|Rencana pilihan|{{FULLPAGENAME}}/Rencana pilihan|}}
Definisi PJJ.
{{{{FULLPAGENAME}}/Rencana pilihan}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Gambar pilihan|{{FULLPAGENAME}}/Gambar pilihan|}}
Pada kemunculan awal PJJ, istilah Pendidikan Jarak Jauh sebenarnya menimbulkan beberapa perbalahan pendapat mengenainya. Ada yang berpendapat ia merupakan kaedah pembelajaran yang mengasingkan pelajar dengan institusi yang menawarkannya. Manakala, di dalam satu ruangan Dewan Masyarakat (Mac 1995) ada dinyatakan bahawa PJJ merupakan satu sistem pendidikan yang menekankan konsep belajar sendiri (self directed learning) . PJJ meminimumkan interaksi antara pelajar dengan pelajar dan antara pelajar dengan pensyarah . Bagaimanapun pendapat itu tidak begitu tepat kerana kaedah penawaran telah mengalami banyak evolusi, iaitu daripada kaedah yang paling daif kepada kaedah yang paling canggih . Maka PJJ boleh didefinisikan, secara umum, sebagai satu sistem pengajian yang meliputi semua perancangan dan susun atur untuk menyediakan bahan dan instrumen pengajaran seperti bahan cetak (buku, jurnal, nota dan majalah, cakera padat, disket, pita rakaman dan video) atau media komunikasi elektronik (internet, sidang video, sidang audio, faks, telefon, dan sebagainya) kepada pelajar dan melibatkan proses pengajaran yang terancang dimana pengajar dan pelajar tidak berada di tempat yang sama.
{{{{FULLPAGENAME}}/Gambar pilihan}}
Pada zaman teknologi moden yang semakin mencabar ini, manusia perlu melengkapkan diri dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutu kehidupan . Di negara maju, istilah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bukan lagi merupakan istilah baru . Sistem PJJ telah diterima di seluruh dunia sebagai pendidikan yang sah dan diakui setanding dengan bentuk pendidikan yang lain.
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Biografi pilihan|{{FULLPAGENAME}}/Biografi pilihan|}}
PJJ di university terbaik Malaysia.
{{{{FULLPAGENAME}}/Biografi pilihan}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
Universiti Sains Malaysia (USM) yang terpilih sebagai Universiti Apex pertama negara perlu tersenarai antara 100 universiti terbaik dunia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Pengajian Tinggi , Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, menjelang 2020 pula, USM perlu mencapai kedudukan yang lebih baik iaitu antara 50 universiti terbaik dunia. Menteri Pengajian Tinggi , Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, menjelang 2020 pula, USM perlu mencapai kedudukan yang lebih baik iaitu antara 50 universiti terbaik dunia.Katanya pemilihan USM itu sudah dipersetujui dan diperakui Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Ogos lalu selepas memenuhi tiga kriteria ditetapkan iaitu tahap kesediaan, pelan transformasi dan kesediaan untuk berubah(Berita USM, 08 September 2008). USM Berjaya mengenepikan enam buah institut pengajian tinggi awam iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan malaysia (UKM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan 2 buah institut pengajian tinggi swasta iaitu Universiti teknologi Petronas (UTP), Universiti Tenaga Nasional (Uniten) dalam permohonan untuk menjadi Universiti Apex. Mohamed Khaled berkata kementerian meniliti dan menilai pencapaian USM dalam tempoh berkenaan sebelum menimbangkan untuk memilih satu lagi universiti menyertai Program Pemacuan untuk kecemerlangan (Apex). Ditanya mengapa universiti tertua iaitu UM tidak terpilih, Mohamed Khaled berkata: “Ia bukan mengenai UM atau universiti terawal, tetapi ia mengenai universiti yang dapat membantu kita mengubah sistem pengajian tinggi negara ke arah mencapai status dunia,” katanya(Berita USM, 08 September 2008).
 
<div style="float:right; width:40%"> <!-- This margin should be right of the above -->
Maka penting diwujudkan satu garis panduan kualiti bagi memastikan bahawa sistem pengajian secara PJJ mempunyai struktur dan sistem yang kukuh dan mengikuti kualiti standard dan kriteria yang ditetapkan. Kawalan kualiti pelajar PJJ ini adalah untuk memastikan bahawa kursus pengajian PJJ mempunyai kualiti yang tinggi dan graduan yang dihasilkan setanding dengan graduan yang dididik melalui pengajian pembelajaran dan pengajaran secara konvensional.Oleh itu, sistem pengajian PJJ perlu dipantau dari masa ke masa supaya kualiti pendidikan dan kelayakan akademik yang dianugerahkan berkualiti dan mengikut standard dan kriteria kursus pengajian akademik supaya kualiti pelajar yang mengikuti sistem PJJ terjamin.
Mohamad b Rizal Jamaluddin
Melinda bt Saidin
Khalijah bt Mat
 
{{/box-header|Tahukah anda?|{{FULLPAGENAME}}/Tahukah anda|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Tahukah anda}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Portal berkaitan|{{FULLPAGENAME}}/Portal berkaitan|}}
1. Mengawasi kemasukan pelajar dengan meletakkan syarat optimum.
{{{{FULLPAGENAME}}/Portal berkaitan}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Kata-kata dari Wikiquote|{{FULLPAGENAME}}/Kata-kata dari Wikiquote|}}
Perkara pertama yang perlu diawasi adalah syarat kemasukan pelajar ke Rancangan Pendidikan Jarak Jauh. Untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti, pemilihan awal perlu dibuat dengan teliti supaya graduan yang dihasilkan mampu memberi sumbangan yang maksimum kepada Negara sehingga mencapai tahap dunia.
{{{{FULLPAGENAME}}/Kata-kata dari Wikiquote}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Perkara yang anda boleh lakukan|{{FULLPAGENAME}}/Perkara yang anda boleh lakukan|}}
Menyahut kepada permintaan perlaksanaan pentadbiran dalam menentukan hasil keluaran yang berkualiti, standard syarat kemasukan pelajar ke RPJJ perlu dikaji semula. Setelah merujuk beberapa syarat kemasukan pelajar RPJJ di beberapa buah Universiti di negara ini, didapati ianya masih lemah seolah-olah cuba memberi peluang mudah kepada orang awam untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi tanpa memikirkan kualiti pelajar yang bakal dihasilkan.Salah satu cara untuk mencapai matlamat bagi menghasilkan keluaran yang bermutu ialah dengan menentukan bahawa faktor kemasukan juga mestilah bermutu(Marsono Ahmad Dasuki,1993).
{{{{FULLPAGENAME}}/Perkara yang anda boleh lakukan}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Penyumbang|{{FULLPAGENAME}}/Penyumbang|}}
Pengambilan pelajar yang tidak terkawal menimbulkan pelbagai masalah.
{{{{FULLPAGENAME}}/Penyumbang}}
Diakui pada hari ini Program Pengajian Jarak Jauh menjadi semakin popular. Orang ramai kini berlumba-lumba untuk menaikkan taraf hidup dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi.Enrolmen 2000/2001 menunjukkan seramai 28, 686 orang pelajar telah berjaya ditawarkan tempat mengikuti RPJJ di 7 buah Institusi Pengajian Tinggi di negara ini. Pada tahun ini USM telah menerima 2 047 pelajar baru RPPJJ di seluruh Negara dan bakal berhimpun bersama-sama pelajar senior untuk mengikuti kursus intensif yang diadakan pada setiap hujung tahun. Ini akan menyebabkan kesesakan dan penggunaan bilik-bilik khas yang kurang bersistematik yang akan menyebabkan proses pembelajaran terganggu yang pastinya kualiti pencapaian pelajar merosot. Di sinilah proses pemilihan kemasukkan pelajar memainkan peranan penting. Pengambilan pelajar yang berkuantiti tinggi dengan tidak mengambil kira faktor kualitinya, sudah pasti masalah kesesakan pelajar di Universiti boleh menyebabkan lambakan pelajar gagal.Di manakah kualiti pelajar yang di cari?
{{/box-footer|}}
 
</div>
Di Negara luar telah lama mengadakan sistem peperiksaan beramai-ramai untuk menguji kemampuan pelajar. Di Negara Cina dan Republik Soviet contohnya, hanya pelajar yang Berjaya dengan baik sahaja dipertimbangkan untuk kemasukan ke institusi yang menwarkan program jarak jauh.Syabas dan tahniah diucapkan kepada USM kerana pada tahun 2008 telah terpilih sebagai Universiti Apex pertama yang mana telah diakui kehebatannya dalam mengubah sistem pengajian tinggi negara kearah mencapai status dunia. Pencapaian cemerlang ini membuatkan USM bercadang untuk pengambilan pelajar RPJJ akan datang sistem peperiksaan dan temuduga akan dilakukan untuk memastikan kualiti pengambilan pelajar bermutu tinggi.Langkah ini perlu dicontohi oleh IPT lain supaya standard kemasukan pelajar PJJ dapat diawasi dengan baik bagi menghasilkan produk yang berkualiti.
Mohamad Rizal b Jamaluddin
 
<div style="float:right; width:100%;>
Isi 2 - Sistem pengajian dengan lebih baik.
{{/box-header|Bidang-bidang utama teknologi|{{FULLPAGENAME}}/Bidang-bidang utama teknologi|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Bidang-bidang utama teknologi}}
{{Portal:Teknologi/box-footer|}}
 
{{/box-header|Portal-portal|Template:portals|}}
Kemasukan pelajar yang berkualiti tinggi sudah pastinya memberikan cabaran besar kepada pihak institusi untuk memamastikan kualiti tersebut akan terus kekal sehingga ke akhir pengajian. Oleh itu, pihak institusi perlu menyediakan sistem pengajian yang lebih efisyen dan bersistematik. Mengimbas semula sejarah kewujudan RPJJ di USM, pada tahun 1971 RPJJ USM ( dulunya dikenali sebagai PPPJJ USM) telah mengamalkan sistem 1 tahun sepenuh masa di dalam kampus (Sistem 4+1 dan diikuti Sistem 5+1). Mulai Sidang Akademik 1992/93(Sains) dan Sidang Akademik 1993/94 (Sastera), Sistem 5+0 telah dilaksanakan yang membolehkan pelajar memperolehi ijazah dengan cara jarak jauh sepenuhnya.Pada Sidang Akademik 1996/97, USM memperkenalkan sistem pengajian baru iaitu Sistem Pengajian Empat Tahun (SPET).Sistem tersebut diguna pakai selama empat tahun sahaja dan digantikan dengan Sistem Pengajian Empat Tahun Millenium (SPETM) untuk pelajar-pelajar Sidang Akademik 2000/2001. Sorotan perubahan sistem pengajian di USM itu dibuat adalah berdasarkan keperluan dan perubahan persekitaran baru.
{{portals}}
{{/box-footer|}}
 
{{purgepage}}
Beberapa contoh sistem pengajian.
 
[[Kategori:Portal|{{PAGENAME}}]]
Negara-negara membangun seperti Australia menggunakan “dua-mod” pengajian. Pengajian ini lazimnya berkenaan program pengajian dalam kampus dan luar kampus.Salah sebuah universiti tertua dunia, Universiti Queensland, Australia umpamanya telah mewujudkan pengajian luar kampus(external studies programme) sejak tahun 1911.Universiti Deakin pula merupakan salah sebuah universiti yang mempunyai jumlah pelajar luar kampus melebihi jumlah pelajar dalam kampus.Universiti ini member peluang kepada pelajarnya untuk mengikuti program ijazah secara penuh masa atau secara luar kampus bergantung kepada lokasi pelajar dengan institusi. Pelajar luar kampus juga diberi peluang menamatkan pengajian dengan tempoh masa yang sama dengan pelajar dalam kampus dengan mengikut kemampuan pelajar.
[[Kategori:Teknologi| ]]
 
[[ar:بوابة:تقنية]]
Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM) atau lebih dikenali sebagai Open Universiti of Malaysia (OUM) telah memperkenalkan dua strategi pembelajaran iaitu kurikulum pembelajaran dan kurikulum institusi.Filosofi OUM ini memberikan kebebasan kepada pelajarnya yang bekerja sebagai individu yang aktif dalam mempelajari sesuatu yang baru.OUM juga telah menentukan prinsip-prinsip asas yang kukuh iaitu konteks, pendekatan, Interaktiviti, Pengukuhan dan Penilaian bagi mewujudkan pembelajaran yang efektif.
[[id:Portal:Teknologi]]
 
[[bn:প্রবেশদ্বার:প্রযুক্তি]]
Sistem PJJ dengan peralatan yang terkini.
[[bs:Portal:Tehnologija]]
 
[[bg:Портал:Техника]]
Untuk memastikan kualiti pembelajaran jarak jauh terjamin, maka sistem penyampaian jarak jauh perlu berkembang mengikut rentak teknologi seperti mana yang berlaku pada hari ini. melalui teknologi yang ada pada masa sekarang bermakna perbezaan jarak antara pengajar dan pelajar sudah tidak begitu ketara lagi. Dengan wujudnya laman sesawang, telefon, video sidang dan sebagainya sudah tentu dapat memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran berlaku.
[[ca:Portal:Tecnologia]]
 
[[ceb:Ganghaan:Teknolohiya]]
Hari ini banyak pusat pengajian telah menggunakan peralatan pengajaran berteknologi tinggi ini untuk meningkatkan kualiti pelajarnya disamping membolehkan pelajar dapat mengakses maklumat secara maya mahupun bersoal jawab dengan pengajar.Penggunaan teknologi canggih adalah mahal kerana itu pangamal jarak jauh mestilah berwaspada apabila menerapkan teknologi canggih kepada sistem jarak jauh mereka (Karsono Ahmad Dasuki,1993). Disebabkan kos peralatan teknologi canggih adalah tinggi serta perkembangan turut mengikut masa, pusat institusi kadangkala mengalami dilema iaitu dimana peralatan mereka adakalanya dianggap ketinggalan zaman. Oleh itu penting bagi pusat institusi menilai dan memilih keberkesanan teknologi tadi kerana ini juga menjadi salah satu faktor untuk menjamin kualiti pelajar jarak jauh.
[[de:Portal:Technik]]
Mohamad Rizal b Jamaluddin
[[et:Portaal:Tehnika]]
Melinda bt Saidin
[[en:Portal:Technology]]
Khalijah bt Mat
[[es:Portal:Tecnología]]
Mazlan b Mohd Jahid
[[fr:Portail:Technologies]]
 
[[he:פורטל:טכנולוגיה]]
ISI 3-Peranan Tutor Dalam Menjamin Kualiti Pelajar Jarak Jauh
[[ka:პორტალი:ტექნიკა]]
 
[[hu:Portál:Technika]]
Dalam sistem pendidikan jarak jauh, peranan tutor amat besar di mana tutor bertindak sebagai pembantu kepada pelajar dalam memahami isu pembelajaran yang dialami. ' The role of instructor is to induce inter-learner interaction among the participant, keep the discussion on track, and make sure that all students get involved (Michael G. Moore and Greg Kearsley, 1996).
[[mk:Портал:Технологија]]
 
[[nl:Portaal:Wetenschap & Technologie]]
Tidak dapat disangkal lagi bahawa semakin luas jarak yang wujud dalam perhubungan PJJ, semakin kompleks dan mencabar peranan pensyarah dalam menggunakan segala sumber media komunikasi yang ada untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Pelajar PJJ jika dibandingkan dengan pelajar biasa mempunyai interaksi yang minimum bukan sahaja dengan pensyarah, tetapi juga dengan rakan sekuliah. Berkongsi fikiran dan idea di kalangan rakan sekuliah merupakan satu kegiatan yang sihat dan berfaedah dalam proses pembelajaran. Bagi sesetengah pelajar PJJ yang bernasib baik kerana mempunyai rakan sepejabat atau kenalan rapat yang sekuliah dengan mereka, maka boleh menubuhkan kumpulan kecil untuk belajar tetapi ada juga yang tidak bernasib baik untuk berbuat demikian. Ini akan menjadi masalah kepada pelajar PJJ. Proses pembelajaran dalam suasana "pengasingan" merupakan satu gejala yang tidak sihat(Shireen Haron, April 1995).
[[oc:Portal:Tecnologias]]
 
[[pl:Portal:Technika]]
Bagi merapatkan jurang pengasingan ini mestilah wujud daya usaha dikalangan semua pihak yang terlibat khususnya institusi PJJ, pensyarah dan pelajar PJJ sendiri. Memanglah berfaedah jika pelajar PJJ mengambil daya usaha untuk mengadakan kumpulan kecil untuk berbincang tentang segala maklumat pembelajaran. Kaedah ini dinama ‘peer tutoring’ iaitu pelajar sekuliah mengambil daya usaha untuk membantu antara satu sama lain. Untuk berjaya dalam pendidikan seseorang pelajar itu haruslah mempunyai motivasi untuk belajar dan melaksanakan kegiatan pendidikan secara berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain.
[[pt:Portal:Tecnologia]]
 
[[ro:Portal:Tehnologie]]
Walaubagaimanapun pelajar masih perlu terlibat secara sepenuhnya terutamanya dalan sistem pendidikan jarak jauh. Dalam menggalakkan interaksi berlaku antara sesama pelajar, tutor perlu menyediakan suasana kerjasama berkumpulan. Ini dapat dilakukan melalui sesi pengenalan seterusnya kepada penyediaan soalan, aktiviti penyelesaian permasalahan berkumpulan, pembentangan sama ada secara individu atau kumpulan serta aktiviti main peranan. Ini perlu kerana ia akan membantu meningkat kebolehan inkuiri di kalangan pelajar seterusnya membantu meningkatkan kualiti pelajar jarak jauh sama seperti pelajar sepenuh masa.
[[ru:Портал:Техника]]
 
[[sq:Portal:Teknologji]]
Di zaman serba maju ini, bidang komunikasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Umumnya teknik pengajaran dan pembelajaran juga berubah melalui pengunaan alatan berteknologi tinggi. Melalui sistem komputer serta penggunaan internet, tutor dapat mengurus dan mengendali pelajar dari jarak jauh. Tutor juga boleh memantau penglibatan pelajar dalam tugasan dan para pelajar boleh mengemukakan pertanyaan atau perbincangan antara sesama pelajar atau kepada tutor sendiri. Hubungan antara tutor dan pelajar melalui sistem ini akan menggalakkan interaksi yang tinggi di samping itu memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat menghasilkan kualiti pelajar yang baik. Selain itu ia memberi kelebihan kepada tutor untuk mengendali serta mengurus pelajar yang ramai terutamanya bagi pelajar sistem pendidikan jarak jauh.
[[sv:Portal:Teknik]]
 
[[tr:Portal:Teknoloji]]
Umumnya tugas bagi tutor adalah untuk membantu para pelajar melalui arahan terarah di dalam bidang kursus pelajar sendiri. Bagi sistem pembelajaran jarak jauh, tutor adalah perantara pelajar dengan institusi pengajian. 'Having tutor in a distance education system greatly improves students completion rates and achievement (Michael G. Moore and Greg Kearsley, 1996). Amnya jelas peranan tutor berhubung kait dalam membantu meningkatkan kualiti pelajar jarak jauh.
[[uk:Портал:Техніка]]
 
[[ur:باب:طرزیات]]
Bagi menjamin kualiti pelajar yang dihasilkan oleh pendidikan jarak jauh ini, kemahiran tutor juga perlu iaitu berpengetahuan serta mahir dalam mengendalikan alatan media seperti telesidang video mahupun komputer.Kemahiran tutor tadi bukan saja membantu pelajar malah ia akan membantu institusi pengajian jarak jauh menyediakan sistem pembelajaran yang efisien.
[[wo:Bunt: Xarala]]
Mohamad Rizal b Jamaluddin
[[zh-yue:Portal:技術]]
Melinda bt Saidin
[[zh:Portal:技術]]
Mazlan b Mohd Jahid
Mohammad Ibrahim b Mahmud
 
 
 
 
Isi 4- Kaedah pembelajaran yang baik.
 
PENGAJARAN BERSEMUKA TUTORIAL BERSAMA TUTOR DI PUSAT-PUSAT WILAYAH
 
Sistem pengajian secara PJJ yang menyediakan pusat-pusat wilayah di bandar-bandar dan mengadakan kemudahan tutorial yang dikendalikan oleh tutor yang dilantik khas oleh IPT dari kalangan mereka yang bermastautin di wilayah tersebut. Tutor-tutor ini akan mengendalikan kursus pengajian dan menjadi agen kepada IPT berkenaan. Mereka yang dilantik sebagai tutor ialah mereka yang berkelayakan dan telah melalui kursus tatacara pengendalian mata pelajaran yang diajar. Jadual khusus juga disediakan untuk sistem pengajian tersebut. IPT tersebut bertanggungjawab menyelaras, memantaudan memastikan perjalanan tutorial itu mengikut piawai yang telah ditetapkan.
 
E-PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (E-PP)
 
Satu lagi cara bagaimana pendidikan jarak jauh boleh dikendalikan adalah dengan cara e-pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran secara elektronik merupakan satu peralihan paradigma pendidikan yang menggunakan ICT dan media elektronik secara intensif. Cara ini juga memperkenalkan konsep pembelajaran bagi semua, pada bila-bila masa, di mana-mana, bentuk pendidikan bertumpukan pelajar dan pembelajaran mengikut kemampuan untuk mendapatkan kelayakan akademik daripada sesebuah IPT. Konsep ini agak meluas dan memerlukan infrastruktur talian internet dan sebagainya yang cekap dan mampu menampung keperluan pembelajaran dan pengajaran secara elektronik.
 
SOKONGAN TUTORIAL DAN KOMUNIKASI
 
Konsep e-PP menekankan peranan guru sebagai fasilitator bukan lagi sebagai pengajar. Keperluan tutorial penting untuk memberikan tunjuk ajar, membetulkan fakta-fakta dan memantau perjalanan sistempengajian dan pelajar yang mengikuti kursus tersebut. Pengendalian tutorial dan alat komunikasi yang boleh digunakan tertakluk kepada keperluan sesuatu mata pelajaran. Tutorial boleh dilakukan secara elektronik melalui e-mel, forum diskusi, chat, perkongsian papan putih, soalan lazim dan jawapan, sidang video dan sebagainya yang interaktif. Dalam apa hal pun, keutamaan hendaklah diberikan kepada pengendalian etutorial yang interaktif dan mirip kepada pengendalian tutorial secara bersemuka. Ini bermakna pihak institusi pendidikan yang ingin mengendalikan kursus pengajian e-PP hendaklah menyediakan kemudahan e-tutorial yang interaktif masa nyata dalam talian dan berjadual bagi setiap mata pelajaran. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan telesidang, chit chat, voice chating , forum diskusi, dan sebagainya yang interaktif masa nyata dalam talian. Selain itu, komunikasi tutorial secara elektronik yang tidak interaktif masa nyata atas talian seperti e-mel, faks, e-modul, enota, e-tindak balas dan sebagainya boleh juga diguna pakai.
Melinda bt Saidin
RUJUKAN PERPUSTAKAAN MASIH DIAMALKAN
 
Perpustakaan merupakan sumber rujukan yang penting bagi setiap pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan kursus yang diperolehi. Berbanding dengan pelajar sepenuh masa, pelajar jarak jauh kurang atau jarang mengunjungi perpustakaan di institusi pengajian mereka. Ini mungkin disebabkan oleh faktor masa, jarak serta kos untuk mengunjungi perpustakaan di puat pengajian. Alternatif bagi pelajar jarak jauh ialah perpustakaan awam. Oleh itu perpustakaan awam juga boleh memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar jarak jauh memperolehi maklumat atau bahan berkaitan dengan kuliah mereka.
 
Memetik Karsono Ahmad Dasuki, 1996 menyatakan Universiti Sains Malaysia (USM) telah pun menjalim kerjasama dengan perpustakaan awam yang lain seperti :
 
Perpustakaan Awam, Kangar, Perlis
Perpustakan Hang Tuah, Melaka
Perpustakaan Awam Negeri Sabah, Kota Kinabalu
Perpustakaan Awam Kuching, Sarawak
 
Walaubagaimanapun ada juga kerjasama antara pihak USM dendan universiti yang lain seperti Perpustakaan Universiti Malaya. Ini menunjukkan pihak institusi menyedari sumbangan kemudahan perpustakaan amat perlu bagi pelajar jarak jauh walaupun mereka telah disediakan oleh modul-modul subjek bagi meningkatkan kualiti pembejaran mereka.
 
Karsono Ahmad Dasuki juga menyatakan walaupun terdapat kajian yang menyatakan pelajar kurang meminjam dari perpustakaan tetapi beliau juga menyatakan sebagaimana yang berlaku di Perpustakkan Awam Sarawak iaitu dari rekod, pelajar ITM cawangan Sarawak lebih ramai merujuk buku luar kampus dibandingkan dengan pelajar luar kampus sendiri. Ini jelas kerjasama antara pihak USM dengan perpustakaan lain dengan menyumbangkan buku-buku rujukan bukan saja dapat membantu pelajar jarak jauh tetapi masyarakat awam lain.
Mazlan b Mohd Jahid
 
 
 
Isi5- Kawalan sistem peperiksaan.
 
Selepas mengawasi standard kemasukkan pelajar, disertakan dengan sistem pengajaran yang efisyen, dilengkapi pula dengan frasarana moden dan terkini dengan bantuan tutor yang mempunyai latihan khas bersama bimbingan pensyarah, sudah pastinya sesebuah institusi tersebut bakal melahirkan graduan yang berkualiti tinggi. Graduan yang berkualiti itu perlulah melepasi tahap penilaian yang ditetapkan oleh sesebuah institusi.
 
Penilaian ialah pengumpulan, analisis dan penterjemahan maklumat tentang mana-mana aspek rancangan pendidikan dan latihan, sebagai bahagian daripada suatu proses yang diiktiraf dalam penentuan keberkesanan, kecekapan dan lain-lain perkara yang berkenaan (Thorpe, 1988).Hodgson (1993) pula memberikan pengertian bahawa penilaian ialah proses yang membolehkan kita membuat satu keputusan terhadap keberkesanan pendidikan, dari bab/pelajaran hingga kepada kursus atau keseluruhan kurikulum/rancangan pengajian.Walau apapun tujuannya, untuk membuat apa-apa perubahan kita hendaklah melalui suatu proses yang dinamakan penilaian (Calder,1994a) (Md Noor Saleh, 2010).Boleh dijelaskan di situ bahawa penilaian perlulah dibuat secara menyeluruh dalam apa cara sekalipun supaya proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat dinilai dengan berkesan.
 
Teknik penilaian yang berkesan
 
Teknik penilaian prestasi pelajar bagi kursus pengajian PJJ berbeza dengan teknik penilaian yang digunakan bagi kursus pengajian yang dikendalikan secara konvensional. IPTS dikehendaki dengan jelas menerangkan tatacara bagaimana penilaian tersebut dibuat bagi sesuatu mata pelajaran. Penilaian prestasi pelajar bagi sesuatu mata pelajaran boleh dibuat melalui:
 
i) kuiz
ii) tugasan ujian
iii) kertas projek/kertas ilmiah
iv) persembahan
v) latihan praktikal
vi) interaksi bersemuka dan pemantauan melalui internet
vii) peperiksaan ; dan
viii) kaedah-kaedah lain yang difikirkan munasabah dan bersesuaian.
 
Seperti kursus pengajian lain, penilaian bagi e-PP hendaklah menggunakan penilaian berterusan dengan menggunakan standard dan kriteria yang ditetapkan bagi PJJ. Namun begitu, tatacara pengendalian penilaian seperti e-kuiz, e-peperiksaan pertengahan dan akhir, e-persembahan, e-kerja kursus (termasuk kertas projek), e-interaksi melalui papan diskusi, dan sebagainya hendaklah mempunyai sistem yang mantap dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tidak boleh ditembusi olehpenggodam dan pelanggan.
Khalijah bt Mat
 
PENUTUP
 
Dalam mengharungi dunia global tanpa sempadan, masyarakat bergelut dengan bermacam ragam komitmen yang memerlukan pengorbanan masa untuk menjulang segulung ijazah. Kesedaran menjadi manusia yang berilmu dijana sendiri setelah mengatahui kepentingnya ilmu kerana ilmu adalah salah satu langkah bagi membina pembangunan negara. Disamping kehendak diri mengemaskini ilmu pengetahuan, terdapat banyak aspek yang mendorong perkembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh.
 
Terdapat beberapa aspek yang mendorong perkembangan PJJ di negara ini. Antaranya ialah banyak wujudnya kemudahan sokongan yang meningkatkan lagi kebaikan sistem PJJ. Misalnya kemudahan kaunseling berperanan membantu pelajar di dalam pelbagai perkara. Sumber dari Rozhan Haji Mohammad Idrus , 1994 mengatakan, kaunseling bertujuan menangani sebarang masalah yang dihadapi samada berbentuk akademik atau peribadi agar tidak berlanjutan dan menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar. Justeru itu, pelajar PJJ boleh menangani seribu masalah pembelajaran untuk memastikan semangat menimba ilmu tidak terbantut di tengah jalan tetapi hingga ke akhir pengajian.
 
Dalam PJJ, bahan utama yang digunakan adalah media cetak dan bukan bercetak. Selain buku-buku, media berupa pita video, pita audio, televisyan, slaid dan filem sisipan menjadi bahan rujukan utama pelajar PJJ. Kewujudan media-media ini setelah melalui proses penambahbaikan merentasi teknologi moden bagi mendorong, mengajar dan merangsang pembelajaran agar menjadi lebih afektif kepada pelajar PJJ yang jarang bersemuka dengan tenaga pengajar.
 
Inovasi baru dalam peningkatan sistem PJJ hari ini adalah ciptaan yang berupa alam maya. Contohnya telefon bimbit, komputer riba, dan pelbagai alat canggih yang lain. Perkembangan penggunaannya memberi lebih banyak manfaat kepada pelajar PJJ. Penggunaan internet dan telesidang membuatkan pembelajaran dijalankan secara inetraktif.
65,428

suntingan