Perbezaan antara semakan "Institut Pendidikan Guru Malaysia"

 
Perkembangan maktab perguruan di Malaysia berlaku dengan pesat apabila ia mengalami perubahan besar pada abad ke 21 dan melalui peristiwa berikut ;
#2004 - 27 maktab perguruan dan 1 English Language Teaching Centre telah ditubuhkan. Nama maktab perguruan kemudiannya telah ditukar kepada Institut Pendidikan Guru selepas ia dinaik taraf. Berikut merupakan senarai maktab perguruan yang dinaik taraf;
1. '''Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka''' (MPPMM) kini IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka
2. '''Maktab Perguruan Kota Bharu''' (MPKB) kini IPG Kampus Kota Bharu
3. '''Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang''' (M4P) kini IPG Kampus Pulau Pinang
4. '''Maktab Perguruan Kuala Terengganu''' (MPKTBR) kini IPG Kampus Dato' Razali Ismail
5. '''Maktab Perguruan Raja Melewar''' (MPRM) kini IPG Kampus Raja Melewar
6. '''Maktab Perguruan Batu Lintang''' (MPBL) kini IPG Kampus Batu Lintang
7. '''Maktab Perguruan Tuanku Bainun''' (MPTB) kini IPG Kampus Tuanku Bainun
8. '''Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim''' (MPSAH) kini IPG Kampus Tuanku Bainun
9. '''Institut Bahasa Melayu Malaysia''' (IPBMM) kini IPG Kampus Bahasa Melayu
10. '''Institut Perguruan Bahasa - bahasa Antarabangsa''' kini IPG Kampus Bahasa Antarabangsa
11. '''Institut Perguruan Darulaman''' (IPDA) kini IPG Kampus Darulaman
12. '''Maktab Perguruan Persekutuan Perlis''' (MP3P) kini IPG Kampus Perlis
13. '''Maktab Perguruan Ipoh''' (MPIPOH) kini IPG Kampus Ipoh
14. '''Maktab Perguruan Ilmu Khas''' (MPIK) kini IPG Kampus Ilmu Khas
15. '''Maktab Perguruan Sultan Mizan''' (MPSMB) kini IPG Kampus Sultan Mizan
16. '''Maktab Perguruan Islam''' (MPI) kini IPG Kampus Pendidikan Islam
17. '''Maktab Perguruan Teknik''' (MPT) kini IPG Kampus Pendidikan Teknik
18. '''Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim''' (MPTI) kini IPG Kampus Temenggong Ibrahim
19. '''Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan''' (MPTAA) kini IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan
20. '''Maktab Perguruan Tun Hussien Onn''' (MPTHO) kini IPG Kampus Tun Hussien Onn
21. '''Maktab Perguruan Rajang''' (MPRAJANG) kini IPG Kampus Rajang
22. '''Maktab Perguruan Sarawak, Miri''' (MPSM) kini IPG Kampus Sarawak
23. '''Maktab Perguruan Tun Abdul Razak''' (MPTAR) kini IPG Kampus Tun Abdul Razak
24. '''Maktab Perguruan Tawau''' (MPTAWAU) kini IPG Kampus Tawau
25. '''Maktab Perguruan Gaya''' (MPGAYA) kini IPG Kampus Gaya
26. '''Maktab Perguruan Keningau''' (MPTB) kini IPG Kampus Keningau
27. '''Maktab Perguruan Kent''' (MPTB) kini IPG Kampus Kent
 
Terdapat juga beberapa maktab perguruan yang ditutup kerana lokasinya yang berada ditengah bandar, kemudahan infrastruktur yang ketara dan keluasan kawasan maktab yang terhad untuk pembangunan. Berikut merupakan senarai maktab perguruan yang ditutup;
1. '''Maktab Perguruan Teruntum''' (status tidak diketahui)
2. '''Maktab Perguruan Mohd. Khalid''' kini menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Mohd. Khalid
3. '''Maktab Perguruan Pasir Panjang''' kini menjadi Sekolah Sains Terengganu (SESTER)
4. '''Maktab Perguruan Seri Pinang''' kini dibiarkan kosong
5. '''Maktab Perguruan Seri Kota''' (status tidak diketahui)
6. '''Maktab Perguruan Kinta, Ipoh''' kini diambil alih Politeknik Ungku Omar
7. '''Maktab Perguruan Sains Bintulu''' kini diambil kembali oleh UPM Kampus Bintulu
 
#2005 - Jemaah Menteri telah meluluskan 27 Maktab Perguruan dinaik taraf kepada Institut Pendidikan Guru (IPG) yang boleh menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Perguruan dan B.Ed. pada 13 Julai 2005
#2006 - Pengisytiharan naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru. Pengisytiharan ini memberikan satu perubahan besar kepada institusi keguruan dengan bermulanya Program Pensiswazahan Guru yang dijalankan di IPG seperti Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Selain itu, IPG juga mula menjalankan latihan praperkhidmatan yang boleh memberi pengiktirafan ijazah Sarjana Muda kepada guru sekolah rendah melalui Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSM) seperti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan B.Ed TESL.
538

suntingan