Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia: Perbezaan antara semakan