Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

tiada ringkasan suntingan
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
 
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
 
- Sebagai puna ekonomi negara
- Dikomersilkan
- Lebihan produk pertanian dieksport
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
- Menyediakan makanan yang cukup
- Tenaga buruh banyak
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
- Keuntungan dimaksimumkan
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Penggunaan keretapi
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
- Buruh tidak mendapat layanan baik
 
== Faktor penyebab ==
 
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
1)Pemilikan Tanah Persendirian
- Sistem pemilikan tanah persendirian
- Sistem pemilikan tanah awam
- Menjadi buruh kilang
 
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
- Tanaman baru diperkenalkan
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
- untuk menggali dan menugal
- dilakukan dengan lebih pantas
 
3)Pertanian komerial
- Baja asli mula digunakan
- Tanaman lebih subur
- Hasil pertanian bertambah
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
- Lebihan produk diperdagangkan
 
 
(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)
 
kewangan
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
Pelaburan
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing
Teknologi
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju
Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
 
-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
 
== Nota kaki ==
Pengguna awanama