Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

tiada ringkasan suntingan
k (Membalikkan suntingan oleh 115.133.17.36 (Perbincangan) kepada versi terakhir oleh Restu20)
[[Fail:Maquina vapor Watt ETSIIM.jpg|right|thumb|300px|[[Enjin stim Watt]], [[enjim stim]] yang menggerakkan Revolusi Perindustian di Britain dan juga di dunia.]]
 
'''1 Pengenalan
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian
'''
- Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak
- Berlaku secar menyeluruh
- Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi
- Memakan masa yang agak lama
- Secara berterusan
- Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau sebulan
- Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian
'''2 Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian'''
 
Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
 
''Pemilikan Tanah Persendirian''
- Sebagai puna ekonomi negara
- Sistem pemilikan tanah persendirian
- Dikomersilkan
- Sistem pemilikan tanah awam
- Lebihan produk pertanian dieksport
- Dipunyai oleh golongan kaya
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
- Dimiliki oleh orang perseorangan
- Menyediakan makanan yang cukup
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
- Tenaga buruh banyak
- Memelihara ternakan
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
- Memburu binatang
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
- Memancing
- Keuntungan dimaksimumkan
- Untuk menampung kehidupan harian
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Tuan tanah memagari tanah awam
- Penggunaan keretapi
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
- Buruh tidak mendapat layanan baik
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
- Berhijrah ke bandar
- Menjadi buruh kilang
 
''Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian''
== Faktor penyebab ==
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem [[feudalisme]] di Great Britain setelah berakhirnya [[Perang Saudara Inggeris]] pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
- Tanaman baru diperkenalkan
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
- untuk menggali dan menugal
- dilakukan dengan lebih pantas
 
''Pertanian komerial''
Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim<ref>Hudson, Pat. ''The Industrial Revolution'', Oxford University Press US. ISBN 0-7131-6531-6 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0713165316&id=Bh7HVl92bVMC&pg=PA74&lpg=PA74&sig=IFA1UKF5OUj-wjGbeYaKoG0yDng Baca]</ref>. Enjim stim yang dicipta oleh [[James Watt]], telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.
- Baja asli mula digunakan
- Tanaman lebih subur
- Hasil pertanian bertambah
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
- Lebihan produk diperdagangkan
'''3 Kesan revolusi pertanian'''
''Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah''
 
- Sebagai puna ekonomi negara
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
- Dikomersilkan
1)Pemilikan Tanah Persendirian
- Lebihan produk pertanian dieksport
- Sistem pemilikan tanah persendirian
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
- Sistem pemilikan tanah awam
- Menyediakan makanan yang cukup
- Dipunyai oleh golongan kaya
- Tenaga buruh banyak
- Dimiliki oleh orang perseorangan
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
- Memelihara ternakan
- Keuntungan dimaksimumkan
- Memburu binatang
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Memancing
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Untuk menampung kehidupan harian
- Penggunaan keretapi
- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
- Tuan tanah memagari tanah awam
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
- Buruh tidak mendapat layanan baik
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
'''4 Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa'''
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
- Berhijrah ke bandar
- Menjadi buruh kilang
 
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
-menguasai ilmu pengetahuan
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
-menguasai kemahiran
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
-menjamin keamanan
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
-mengekalkan perpaduan kaum
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
-kreatif dan inovatif
- Tanaman baru diperkenalkan
-mengalakkan pelaburan asing
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
-menaik taraf infranstrutur
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
-menambah tenaga mahir
- untuk menggali dan menugal
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
- dilakukan dengan lebih pantas
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
Mana-mana munasabah
 
'''5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa'''
 
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa
 
-Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa sawit)
3)Pertanian komerial
-Bioteknolog
- Baja asli mula digunakan
-menjadikan pertanian sati industri
- Tanaman lebih subur
-pusat pengeluaran herba
- Hasil pertanian bertambah
-peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
-Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA
- Lebihan produk diperdagangkan
-Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi gantung/baja)
-pasaran luas di peringkat antarabangsa
-pelopor hab halal
 
'''9. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21'''
 
(- '''Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)'''
 
''kewangan''
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing
 
Teknologi
''Teknologi''
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar
 
Globalisasi
''Globalisasi''
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
 
Pasaran
''Pasaran''
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju
 
Tenaga kerja
''Tenaga kerja''
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
 
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
 
 
- ''Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas''
 
-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-E-dagang
-promosi
-modal insan
'''1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara'''
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
 
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara
 
-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
 
Nilai murni
== Nota kaki ==
-Kerjasama
<references />
-perpaduan
-kegigihan/kesungguhan bekerja
-Jati diri
-kebijaksanaan pemimpin
-Berdaya saing
-pembangunan dan penyelidikan
-penguasaan ilmu pengetahuan
-penguasaan pelbagai kemahiran
-memanfaatkan sumber
-bijak mengambil peluang
-bersyukur
'''10. Rumusan'''
 
- Pengetahuan yang diperoleh
[[Kategori:Revolusi Perindustrian|*]]
- Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
[[Kategori:Sejarah teknologi]]
- Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
{{Link FA|ca}}
{{Link FA|eu}}
{{Link FA|sw}}
 
-pengetahuan yang diperoleh
[[kbd:Индустриал револуциэ]]
-Iktibar kepada diri bangsa dan negara
[[af:Industriële Revolusie]]
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
[[als:Industrielle Revolution]]
[[ar:ثورة صناعية]]
[[an:Revolución industrial]]
[[ast:Revolución industrial]]
[[az:Sənaye inqilabı]]
[[id:Revolusi Industri]]
[[bn:শিল্প বিপ্লব]]
[[zh-min-nan:Kang-gia̍p Kek-bēng]]
[[jv:Révolusi indhustri]]
[[be:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[be-x-old:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[bs:Industrijska revolucija]]
[[br:Dispac'h Greantel]]
[[bg:Индустриална революция]]
[[ca:Revolució Industrial]]
[[cs:Průmyslová revoluce]]
[[cy:Y Chwyldro Diwydiannol]]
[[da:Den industrielle revolution]]
[[de:Industrielle Revolution]]
[[et:Tööstuslik pööre]]
[[el:Βιομηχανική επανάσταση]]
[[en:Industrial Revolution]]
[[es:Revolución Industrial]]
[[eo:Industria revolucio]]
[[ext:Revolución Endustrial]]
[[eu:Industria Iraultza]]
[[fa:انقلاب صنعتی]]
[[hif:Industrial Revolution]]
[[fo:Ídnaðarkollveltingin]]
[[fr:Révolution industrielle]]
[[fy:Yndustriële Revolúsje]]
[[ga:Réabhlóid Thionsclaíoch]]
[[gd:Tionndadh Gnìomhachais]]
[[gl:Revolución Industrial]]
[[gan:工業革命]]
[[ko:산업 혁명]]
[[hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
[[hi:औद्योगिक क्रांति]]
[[hr:Industrijska revolucija]]
[[is:Iðnbyltingin]]
[[it:Rivoluzione industriale]]
[[he:המהפכה התעשייתית]]
[[kn:ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ]]
[[ka:ინდუსტრიული რევოლუცია]]
[[kk:Өнеркәсіп төңкерісі]]
[[sw:Mapinduzi ya Viwandani]]
[[ku:Şoreşa pîşesaziyê]]
[[la:Industriae conversio]]
[[lv:Rūpnieciskā revolūcija]]
[[lt:Pramonės perversmas]]
[[hu:Ipari forradalom]]
[[mk:Индустриска револуција]]
[[ml:വ്യവസായവിപ്ലവം]]
[[krc:Индустриял революция]]
[[mt:Rivoluzzjoni Industrijali]]
[[mr:औद्योगिक क्रांती]]
[[mwl:Reboluçon Andustrial]]
[[mn:Аж үйлдвэрийн хувьсгал]]
[[my:စက်မှုတော်လှန်ရေး]]
[[nl:Industriële revolutie]]
[[new:औद्योगिक क्रान्ति]]
[[ja:産業革命]]
[[no:Den industrielle revolusjon]]
[[nn:Den industrielle revolusjonen]]
[[oc:Revolucion industriala]]
[[pnb:صنعتی انقلاب]]
[[ps:رغاويز اوښتون]]
[[nds:Industrielle Revolutschoon]]
[[pl:Rewolucja przemysłowa]]
[[pt:Revolução Industrial]]
[[kaa:O'ndiris revolyutsiyası]]
[[ro:Revoluția industrială]]
[[ru:Промышленная революция]]
[[rue:Промыслова револуція]]
[[sq:Revolucioni Industrial]]
[[scn:Rivuluzzioni nnustriali]]
[[si:කාර්මික විප්ලවය]]
[[simple:Industrial Revolution]]
[[sk:Priemyselná revolúcia]]
[[sl:Industrijska revolucija]]
[[sr:Индустријска револуција]]
[[sh:Industrijska revolucija]]
[[fi:Teollinen vallankumous]]
[[sv:Industriella revolutionen]]
[[tl:Rebolusyong Industriyal]]
[[ta:தொழிற்புரட்சி]]
[[te:పారిశ్రామిక విప్లవం]]
[[th:การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]
[[vi:Cách mạng công nghiệp]]
[[tr:Sanayi Devrimi]]
[[uk:Промислова революція]]
[[ur:صنعتی انقلاب]]
[[fiu-vro:Tüüstüspööreq]]
[[war:Rebolusyon Industriyal]]
[[yi:אינדוסטריעלע רעוואלוציע]]
[[zh-yue:工業革命]]
[[bat-smg:Pramuonės perversmos]]
[[zh:工业革命]]
Pengguna awanama