Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

tiada ringkasan suntingan
k (Membalikkan suntingan oleh 115.133.17.36 (Perbincangan) kepada versi terakhir oleh Frigotoni)
'''Pengenalan – Latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah'''
[[Fail:Maquina vapor Watt ETSIIM.jpg|right|thumb|300px|[[Enjin stim Watt]], [[enjim stim]] yang menggerakkan Revolusi Perindustian di Britain dan juga di dunia.]]
 
F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin
F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali
F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab)
F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi.
F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam
F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam
F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam
 
'''NO 2'''
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
''a) Syarat-syarat pemilihan khalifah''
F1 – lelaki
F2 – merdeka
F3 – Islam
F4- memiliki pengetahuan tentang Islam
F5 – mematuhai perintah Allah
F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah
F7 _ adil
F8 – akhlak baik
F9 – tubuh badan sihat dan sempurna
F10 – cerdas
F11- warak
F12- pandai mentadbir
 
''b) cara pemilihan khalifah''
- Sebagai puna ekonomi negara
F1 – empat cara
- Dikomersilkan
F2 – musyawarah atau syura
- Lebihan produk pertanian dieksport
F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka
- Menyediakan makanan yang cukup
F5- cadangan daripada Saidini Umar
- Tenaga buruh banyak
F5 – daripada persetujuan ramai
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
F6 – cadangan satu nama diusulkan
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
F7 – daripada khalifah terdahulu
- Keuntungan dimaksimumkan
F8- Saidina Umar dilantik
- Kemajuan bidang pengangkutan
F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya.
- Rekaan enjin berkuasa wap
F10 – melalui pemilihan beberapa calon
- Penggunaan keretapi
F11- semasa pelantikan Uthman Affan
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
F12 – enam calon diusulkan
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
F13 – Uthman dipilih.
- Buruh tidak mendapat layanan baik
F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat
F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib
F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah
F18 – persetujuan di kalangan umat Islam
F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia
F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat
F21 – berkelayakan
F22 – berhemah tinggi
F23- pentadbiran kerajaan lebih lancer
F24- menjadi pemimpin cemerlang
F25- mampu membawa kebahagian umat Islam
F26- didunia dan akhirat
F27 – syurah / pemuafakatan
 
'''No 3'''
== Faktor penyebab ==
F1 - memelihara kedudukan agama Islam
Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem [[feudalisme]] di Great Britain setelah berakhirnya [[Perang Saudara Inggeris]] pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.
F2 - mentadbir negara mengikut hukum syariah
H2 - yang berpandukan al- Quran
F3 - berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial
F4 - keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani
 
''Politik''
Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim<ref>Hudson, Pat. ''The Industrial Revolution'', Oxford University Press US. ISBN 0-7131-6531-6 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0713165316&id=Bh7HVl92bVMC&pg=PA74&lpg=PA74&sig=IFA1UKF5OUj-wjGbeYaKoG0yDng Baca]</ref>. Enjim stim yang dicipta oleh [[James Watt]], telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.
F4 - memastikan kelicinan pentadbiran negara
F5 - mempertahankan negara Islam
F6 - melantik pengawai pentadbiran negara
F7 - melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara
 
''Sosial''
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
F8 - menjaga kebajikan rakyat
1)Pemilikan Tanah Persendirian
F9 - memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.
- Sistem pemilikan tanah persendirian
F10 - bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w
- Sistem pemilikan tanah awam
F11 - mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura
- Dipunyai oleh golongan kaya
F12 - memantapkan sistem perundangan Islam
- Dimiliki oleh orang perseorangan
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
- Memelihara ternakan
- Memburu binatang
- Memancing
- Untuk menampung kehidupan harian
- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Tuan tanah memagari tanah awam
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
- Berhijrah ke bandar
- Menjadi buruh kilang
 
''Ekonomi''
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
F13 - menguruskan hal ehwal kewangan
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
F14 - mengurus perbendaharaan negara
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
F15 - mengurus baitulmal
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
F16 - mengatur pungutan kharaj
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
F17 - jizyah
- Tanaman baru diperkenalkan
F18 - zakat
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
- untuk menggali dan menugal
- dilakukan dengan lebih pantas
 
'''NO4'''
3)Pertanian komerial
F1 - pemerintah yang adil
- Baja asli mula digunakan
F2 - keadilan ekonomi samarata
- Tanaman lebih subur
F3 - pemerintah berilmu
- Hasil pertanian bertambah
F4 - pemerintah amanah
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
F5- kerajaan mesra rakyat
- Lebihan produk diperdagangkan
F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia
F7 - kerajaan prihatin
F8 - pendemokrasian ilmu
F9 - kelicinanan pengurusan
F10 - perpaduan negara
F11 - kebebasan ekonomi
F12- berfikiran globalisasi
F13- mengurus ekonomi secara optimum
F14- berdaya saing
F15-keterbukaan
F16-Delivery sistem baik
F17 - mengurangkan kerenah biokrasi
(mana-mana jawapan yang munahsabah)
 
'''NO5'''
F1 - kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran
F2- kemajuan ICT dalam pentadbiran
F3-Kemajuan ekonomi
F4- perindustrian berkembang
F5- perbankan elektronik
F6- perlaksanaan K-ekonomi
F7- kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera
F8 - tumpuan pelancongan asing
F9 -hubungan antarabangsa berkembang
F10- kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya
F11- kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi
F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital
F13- penggunaan ICT dalam sistem pendidikan
F14- kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan
 
'''NO 6'''
(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)
''a. cabaran''
F1- mengukuhakan perpaduan kaum
F2-pelbagai bahasa
F3-pelbagai budaya
F4- pelbagai kepercayaan/ agama
F5- pelbagai fahaman politik
F6-demografi yang berbeza
F7- polalisasi kaum
F8- sosial ekonomi berbeza
F9- jurang perbezaan pendapatan
F10-jurang perbezaan pendidikan
F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar
F12-globalisasi/ cabaran luar
(mana-mana jawapan yang munahsabah)
 
''b. langkah''
kewangan
F1- mengukuhkan perpaduan kaum
-kekurangan moda
F2- kerjasama antara kaum
-nilai mata wang turun naik
F3- konsep 1 Malaysia
Pelaburan
F4- PLKN
-Kejatuhan pasaran saham
F5-sukan untuk perpaduan
-Masalah menarik pelabur asing
F6 - MSSM
Teknologi
F7-SUKMA
-Masih rendah
F8- Intergrasi nasional
-Bergantung kepada teknologi luar
(mana-mana jawapan yang munahsabah)
Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju
Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
 
'''NO 7'''
-menguasai ilmu pengetahuan
F1 -musyawarah
-menguasai kemahiran
F2-muzakarah
-menjamin keamanan
F3-keadilan
-mengekalkan perpaduan kaum
F4 -bijaksana
-kreatif dan inovatif
F5-syukur
-mengalakkan pelaburan asing
F6- redha tuhan
-menaik taraf infranstrutur
F7-syura
-menambah tenaga mahir
F8- amanah
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
F9-siddik
-kurangkan karenah birokrasi
F10- tabligh
-memberikan bantuan modal
F11- global
-mencari pasaran baru
F12-kebenaran
-melakukan penyelidikan
F13-intergriti
 
== Nota kaki ==
<references />
 
[[Kategori:Revolusi Perindustrian|*]]
[[Kategori:Sejarah teknologi]]
{{Link FA|ca}}
{{Link FA|eu}}
{{Link FA|sw}}
 
[[kbd:Индустриал револуциэ]]
[[af:Industriële Revolusie]]
[[als:Industrielle Revolution]]
[[ar:ثورة صناعية]]
[[an:Revolución industrial]]
[[ast:Revolución industrial]]
[[az:Sənaye inqilabı]]
[[id:Revolusi Industri]]
[[bn:শিল্প বিপ্লব]]
[[zh-min-nan:Kang-gia̍p Kek-bēng]]
[[jv:Révolusi indhustri]]
[[be:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[be-x-old:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
[[bs:Industrijska revolucija]]
[[br:Dispac'h Greantel]]
[[bg:Индустриална революция]]
[[ca:Revolució Industrial]]
[[cs:Průmyslová revoluce]]
[[cy:Y Chwyldro Diwydiannol]]
[[da:Den industrielle revolution]]
[[de:Industrielle Revolution]]
[[et:Tööstuslik pööre]]
[[el:Βιομηχανική επανάσταση]]
[[en:Industrial Revolution]]
[[es:Revolución Industrial]]
[[eo:Industria revolucio]]
[[ext:Revolución Endustrial]]
[[eu:Industria Iraultza]]
[[fa:انقلاب صنعتی]]
[[hif:Industrial Revolution]]
[[fo:Ídnaðarkollveltingin]]
[[fr:Révolution industrielle]]
[[fy:Yndustriële Revolúsje]]
[[ga:Réabhlóid Thionsclaíoch]]
[[gd:Tionndadh Gnìomhachais]]
[[gl:Revolución Industrial]]
[[gan:工業革命]]
[[ko:산업 혁명]]
[[hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
[[hi:औद्योगिक क्रांति]]
[[hr:Industrijska revolucija]]
[[is:Iðnbyltingin]]
[[it:Rivoluzione industriale]]
[[he:המהפכה התעשייתית]]
[[kn:ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ]]
[[ka:ინდუსტრიული რევოლუცია]]
[[kk:Өнеркәсіп төңкерісі]]
[[sw:Mapinduzi ya Viwandani]]
[[ku:Şoreşa pîşesaziyê]]
[[la:Industriae conversio]]
[[lv:Rūpnieciskā revolūcija]]
[[lt:Pramonės perversmas]]
[[hu:Ipari forradalom]]
[[mk:Индустриска револуција]]
[[ml:വ്യവസായവിപ്ലവം]]
[[krc:Индустриял революция]]
[[mt:Rivoluzzjoni Industrijali]]
[[mr:औद्योगिक क्रांती]]
[[mwl:Reboluçon Andustrial]]
[[mn:Аж үйлдвэрийн хувьсгал]]
[[my:စက်မှုတော်လှန်ရေး]]
[[nl:Industriële revolutie]]
[[new:औद्योगिक क्रान्ति]]
[[ja:産業革命]]
[[no:Den industrielle revolusjon]]
[[nn:Den industrielle revolusjonen]]
[[oc:Revolucion industriala]]
[[pnb:صنعتی انقلاب]]
[[ps:رغاويز اوښتون]]
[[nds:Industrielle Revolutschoon]]
[[pl:Rewolucja przemysłowa]]
[[pt:Revolução Industrial]]
[[kaa:O'ndiris revolyutsiyası]]
[[ro:Revoluția industrială]]
[[ru:Промышленная революция]]
[[rue:Промыслова револуція]]
[[sq:Revolucioni Industrial]]
[[scn:Rivuluzzioni nnustriali]]
[[si:කාර්මික විප්ලවය]]
[[simple:Industrial Revolution]]
[[sk:Priemyselná revolúcia]]
[[sl:Industrijska revolucija]]
[[sr:Индустријска револуција]]
[[sh:Industrijska revolucija]]
[[fi:Teollinen vallankumous]]
[[sv:Industriella revolutionen]]
[[tl:Rebolusyong Industriyal]]
[[ta:தொழிற்புரட்சி]]
[[te:పారిశ్రామిక విప్లవం]]
[[th:การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]
[[vi:Cách mạng công nghiệp]]
[[tr:Sanayi Devrimi]]
[[uk:Промислова революція]]
[[ur:صنعتی انقلاب]]
[[fiu-vro:Tüüstüspööreq]]
[[war:Rebolusyon Industriyal]]
[[yi:אינדוסטריעלע רעוואלוציע]]
[[zh-yue:工業革命]]
[[bat-smg:Pramuonės perversmos]]
[[zh:工业革命]]
Pengguna awanama