Peribahasa bermula dengan huruf "T" dan "U": Perbezaan antara semakan