Perbezaan antara semakan "LaTeX"

672 bait ditambah ,  8 tahun lalu
(→‎Contoh lebih kompleks: Fail svg kurang memuaskan)
|-
|<syntaxhighlight lang="latex">
\documentclass[12pt]{articlememoir}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{framed}
\title{\LaTeX}
\usepackage{abc}
\title{\LaTeX}
\date{}
\begin{document}
\pagenumbering{gobble}
\maketitle
\clearpage
\LaTeX{} ialah sistem penyiapan dokumen bagi perisian
\thispagestyle{empty}
pengatur huruf \TeX{}. Ia menyediakan kemudahan penerbitan
 
meja boleh atur cara dan mengautomatikkan banyak aspek atur
\LaTeX{} ditulis oleh Leslie Lamport pada tahun 1984. Versi mutakhir perisian ini ialah \LaTeXe.
huruf dan penerbitan meja, termasuk penomboran dan rujuk
silang, jadual dan rajah, reka letak, bibliografi, dan
banyak lagi. \LaTeX{} dicipta pada tahun 1984 oleh
Leslie Lamport dan sudah menjadi kaedah utama bagi penggunan
\TeX; tidak ramai orang yang mengarang dengan \TeX{} biasa
lagi. Versi mutakhir ialah \LaTeXe.
% Ini ialah ulasan atau komen; iayang tidak akan dipaparkan padadalam hasilanoutput.
% BerikutKod menunjukkanberikut sedikitmenampilkan kuasa aturLaTex hurufmengatur LaTexhuruf:
 
\PoemTitle*{\textbf{Oda buat \LaTeX{}}}
\PlainPoemTitle
\settowidth{\versewidth}{Nampak gaya hanya \LaTeX{} yang mampu}
\begin{qframe}
\begin{verse}[\versewidth]
\ldots \\
Pergi ke hutan berbekal buluh,\\
Terserempak dengan seekor singa,\footnotemark \\
Larilah landak, larilah kekek,\\
Meredah paya, buaya keliru;\\
\hspace{2.0em}Kalau mahu mengatur huruf,\\
\hspace{2.0em}Huruf pula berbunga-bunga,\\
\hspace{2.0em}\textsc{Emacs}\footnotemark tersedak, Word\footnotemark lagi tercekik,\\
\hspace{2.0em}Nampak gaya hanya \LaTeX{} yang mampu.
\end{verse}
\begin{flushright}
{\itshape Awanama}
\end{flushright}
\end{qframe}
\begin{abc}[name=c-dur]
X: 1
L: 1/4
M: 3/4
K: C
"Pengaturan huruf tatatanda muzik dan matematik" z2 A B|[c2A,4] c/2 c|
\end{abc}
\footnotetext[1]{Sejenis binatang buas}
\footnotetext[2]{Sejenis editor teks sumber terbuka}
\footnotetext[3]{Sejenis pemproses kata proprietari}
\nopagebreak[4]
\begin{align}
E &= mc^2 \\
m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
\end{align}
\end{document}
 
</syntaxhighlight>
|[[Fail:Contoh latex.png|425px|Hasilan LaTeX]]
|}