Dewan Perwakilan Daerah: Perbezaan antara semakan

==Tugas, bidang kuasa, dan hak==
Tugas dan [[bidang kuasa]] DPD, antara lain, adalah seperti yang berikut:
* Mengajukan [[rang undang-undang]] kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) [[rang undang-undang]] yang berkaitan dengan autonomi daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; serta rang undang-undang yang berkaitan dengan pertimbangan kewangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahaskan rang undang-undang tersebut.
* Memberikan pertimbangan kepada DPR terhadaptentang rangpemilihan undang-undanganggota [[BelanjawanBadan DaerahPemeriksa Kewangan]] (APBDBPK) dan rang undang-undang yang berkaitan dengan [[cukai]], [[pendidikan]], dan [[agama]].
* Menerima hasil pemeriksaan kewangan negara daripada Badan Pemeriksa Kewangan untuk dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan bagikepada DPR tentang rang undang-undang yang berkaitan dengan APBDAPBN.
* Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota [[Badan Pemeriksa Kewangan]] (BPK).
* Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang rang undang-undang yang berkaitan dengan [[cukai]], [[pendidikan]], dan [[agama]].
* Mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenaitentang autonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; pelaksanaan belanjawan daerah (APBD), cukai, pendidikan, dan agama.
* Menerima hasil pemeriksaan kewangan negara daripada Badan Pemeriksa Kewangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rang undang-undang yang berkaitan dengan APBD.
 
Anggota-anggota DPD juga memiliki hak tafsiran, mengundi, mengutarakan pendapat, cadangan dan pertanyaan, selain daripada memiliki hak membela diri, hak kekebalan, dan hak protokol.