Syarikat Pemunggahan Rencana

12 April 2007 telah menyertai
tiada ringkasan suntingan
{| width=70% align=center cellspacing=0 border=1 style="border:1px solid gray; background:red; font-size:150%;"
! colspan=10 align=center style="padding:15px 25px 6px 25px" | <font color=white>WAWASAN:</font> <font color=yellow>1,000</font> <font color=white>buah rencana</font>
|-
| colspan=10 align=center style="padding:8px 15px; background-color: yellow;" | <font color=black><small>Syarikat ini diisytiharkan bankrap.</small></font>
|-
| width=10% style="background-color: red; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
| width=10% style="background-color: white; line-height:6px;" | &nbsp;
|-align=center
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 1
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 2
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 3
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 4
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 5
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 6
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 7
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 8
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 9
| width=10% style="background-color: yellow; font-size:9px;" | 10
|}