Pengkomputeran masa-sebenar: Perbezaan antara semakan