Jabatan dan agensi kerajaan Malaysia: Perbezaan antara semakan

tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
# [[Pejabat Ketua Setiausaha Negara]]
# [[Pejabat Perdana Menteri]]
# [[Jabatan Peguam Negara]]
==Kementerian Kewangan==
# [[Perbendaharaan Malaysia]]
# [[Jabatan Pertahanan Awam Malaysia]]
==Kementerian Pertahanan==
# [[Angkatan Tentera Malaysia]]
# [[Institut Tadbiran Awam Negara|Institut Tadbiran Awam Negara - INTAN]]
# [[Tentera Darat Malaysia]]
# [[Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan|Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)]]
# [[JabatanTentera AuditUdara NegaraDiraja Malaysia]]
# [[JabatanTentera AlamLaut SekitarDiraja Malaysia]]
==Kementerian Pendidikan Malaysia
# [[Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional]]
# [[Institut Pendidikan Guru Malaysia]]
==Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah==
# [[Maktab Rendah Sains MARA]]
==Kementerian Kerja Raya==
# [[Jabatan Kerja Raya Malaysia]]
# [[JabatanLembaga PeguamLebuhraya NegaraMalaysia]]
# [[Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia]]
# [[Jabatan Perangkaan|Jabatan Perangkaan (JP) Department of Statistics]]
==Kementerian Sumber Manusia==
# [[Jabatan Perkhidmatan Awam|Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Public Service Department]]
# [[Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia|Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia - MINT]]
# [[Institut Tadbiran Awam Negara|Institut Tadbiran Awam Negara - INTAN]]
# [[Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan|Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)]]
# [[Jabatan Audit Negara Malaysia]]
# [[Jabatan Alam Sekitar]]
# [[Jabatan Setiausaha Persekutuan Sarawak]]
# [[Jabatan Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan]]
455

suntingan