Jabatan dan agensi kerajaan Malaysia: Perbezaan antara semakan