Perbezaan antara semakan "Oberkommando des Heeres"

Menjelang pengerahan pada Ogos 1939, OKH dibahagi kepada dua iaitu Markas Medan dan Markas Tempatan. Panglima Tentera Darat Simpanan (''Befehlshaber des Ersatzheeres'') dilantik mengurus Markas Tempatan. Agensi-agensi dalam OKH pada September 1939:
 
1) Ketua Staf Am Tentera Darat (''Chef des Generalstabs des Heeres'')<br - Menjelang pengerahan staf am tentera darat juga dibahagikan kepada Markas Medan (''1.Staffel'') dan Markas Tempatan (''2.Staffel''). Markas Medan (''1.Staffel'')mengandungi:/>
1) Staf Am Tentera Darat (''Generalstab des Heeres'') - Menjelang pengerahan,staf ini juga dibahagikan kepada Markas Medan (''1.Staffel'') dan Markas Tempatan (''2.Staffel''). <br />
Markas Medan (''1.Staffel'') mengandungi:
* Cawangan Pusat (Zentralabteilung)(GZ)
* Asisten Ketua Staf 1 (Oberquartiermeister I)(O.Qu.I) - Bertugas sebagai Timbalan kepada Ketua Staf Am Tentera Darat dan akan mewakili beliau dimasa ketiadaannya;tugas-tugas lain ialah melapor dari masa ke semasa kepada Ketua Staf Am dan diberi kuasa mengawal cawangan-cawangan staf am jika diminta.
* Pusat Pemintasan Radio (Horchleitstelle)
* Cawangan Pusat, Markas Tempatan (Organisationsabteilung 2.Staffel)
2) Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat (Heeres-Personalamt) - Markas Medan (''1.Staffel'') telah ditubuhkan,termasuk Ketua Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat (Chef des Heerespersonalsamt) dan mengandungi:
* Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat
Markas Tempatan (''2.Staffel'') mengandungi:
* Cawangan Anggota Tentera Darat 1 (Heeres-Personalabteilung 1)(P.1)
* Cawangan Anggota Tentera Darat 2 (Heeres-Personalabteilung 2)(P.2)
* Cawangan Anggota Tentera Darat 3 (Heeres-Personalabteilung 3)(P.3)
Panglima Tentera Darat Simpanan (''Befehlshaber des Ersatzheeres'')(''BdE'') merangkap Ketua Persenjataan Tentera Darat (''Chef der Heeresrustung'')(''Ch.H.Ru'') - Ia mengurus Markas Tempatan seperti Pejabat Perkhidmatan Am Tentera Darat,Pejabat Pentadbiran Tentera Darat dan seterusnya.<br />
3) Pejabat Perkhidmatan Am Tentera Darat (Allgemeines Heeresamt)(AHA)
* Cawangan Pusat (Zentralabteilung)(Z)
* Cawangan Belanjawan Tentera Darat (Heeres-Haushaltsabteilung)(H.Haush)
* Bahagian Simpanan dan Hal Ehwal Tentera Darat (Amtsgruppe Ersatz-und Heerwesen)(Ag.EH)
* Cawangan Undang-Undang Tentera Darat (Heeres-Rechtsabteilung)(HR)
* Inspektorat Stor Ordnans Tentera Darat (Heeres-Feldzeuginspektion)(Fz.In)
* Cawangan Perkhidmatan dan Persenjataan (Waffen Abteilung)
* Inspektorat Perkubuan (Inspektion der Festungen)
* Inspektorat Kesihatan Tentera Darat (Heeres-Sanitatsinspektion)(S.In)
* Inspektorat Veterina (Veterinarinspektion)(V.In)
* Inspektorat Perkhidmatan Pasukan Teknikal Am (Inspektion des Allgemeinen Technischen Truppendienstes)(In.T)
4) Pejabat Ordnans Tentera Darat (Heeres-Waffenamt)(Wa.A)
* Cawangan Media Teknikal Angkatan Tentera (Wehrmachtzeitschriftenabteilung)(Ztschr)
* Cawangan Penerbitan (Vorschriftenabteilung)(Wa.Vs)
* Bahagian Pembangunan dan Ujikaji (Amtsgruppe fur Entwicklung und Prufung)(Wa.Pruf)
* Bahagian Industri Persenjataan (Amtsgruppe fur Industrielle Rustung)(Wa.J.Ru)
* Bahagian Penerimaan (Amtsgruppe fur Abnahme)(Wa.Abn)
* Ketua Jurutera (Chefingenieur)
* Cawangan Penyelidikan (Forschungsabteilung)(Wa.F)
5) Pejabat Pentadbiran Tentera Darat (Heeresverwaltungsamt)(VA)
* Bahagian Kakitangan Awam dan Kewangan (Amtsgruppe Allgemeine Heeresbeamten-Angesteleten-Arbliter-und Kassenangelegenheiten)(Ag.V.I)
* Bahagian Catuan dan Pemerolehan Tentera Darat (Amtsgruppe Heeres-Verpflegungs-und Beschaffungswesen)(Ag.V.III)
* Cawangan Perumahan dan Padang Kawad Tentera Darat (Heeres-Unterkunfts-und Ubungsplatzabteilung)(V.2)
* Cawangan Pentadbiran Bangunan Tentera Darat (Heeres-Bauverwaltungsabteilung)(V.4)
6) Inspektor Persenjataan dan Perkhidmatan (Waffen-Inspekteur) - Menjelang pengerahan,jawatan ini bebas dari Pejabat Am Tentera Darat dan diletakkan terus dibawah ''BdE'',mengandungi:
* Inspektor Infantri (Inspekteur der Infanterie)
* Inspektor Angkut dan Pandu (Inspekteur des Reit-und Fahrwesens)
* Inspektor Artileri (Inspekteur der Artillerie)
* Inspektor Jurutera dan Kejuruteraan Keretapi (Inspekteur der Pioniere und Eisenbahnpioniere)
* Inspektor Pasukan Bergerak (Inspekteur der Schnellen Truppen)
* Inspektor Pasukan Semboyan (Inspekteur der Nachrichtentruppen)
* Inspektor Pasukan Bekalan (Inspekteur der Fahrtruppen)
* Inspektor Pasukan Peperangan Kimia (Inspekteur der Nebeltruppen)
7) Inspektor Pengkursusan Pegawai Kadet (Inspekteur der Offizieranwarten-Lehrgange)(In.OAL)<br />
8) Ketua Kehakiman Tentera Darat (Chef des Heeres-Justizwesens)<br />
9) Inspektor Jeneral Pasukan Armor (''Generalinspekteur der Panzertruppen'') - Jawatan paling penting ini dan staf organisasi sokongannya telah ditubuhkan pada tahun 1943 apabila tanggungjawab OKH bagi pasukan panzer dipisahkan dari jawatan asal Ketua Pasukan Bergerak (Chef der Schnellen Truppen) yang wujud dari November 1938 hingga Ogos 1939. Inspektor Jeneral Pasukan Armor diletakkan terus dibawah Hitler tetapi kekal berada di OKH,ia bertanggungjawab bagi organisasi,latihan dan penggantian semua pasukan panzer - termasuk unit-unit panzer [[Waffen-SS]] dan [[Luftwaffe]]. Terdapat empat cawangan dibawahnya :
* Cawangan Latihan (Ausbildungs-Abteilung)
* Cawangan Medan Tentera Darat (Abteilung Feldheer)
* Inspektor Pasukan Armor (Inspekteur der Panzertruppen)
* Pengarah Anti Armor bagi Semua Pasukan (General der Panzerabwehr aller Truppen)
 
== Gambaran keseluruhan ==
13,235

suntingan