Perbezaan antara semakan "Oberkommando des Heeres"

Menjelang pengerahan pada Ogos 1939, OKH dibahagi kepada dua iaitu Markas Medan dan Markas Tempatan. Panglima Tentera Darat Simpanan (''Befehlshaber des Ersatzheeres'') dilantik mengurus Markas Tempatan. Agensi-agensi dalam OKH pada September 1939:
 
'''Ketua Staf Am Tentera Darat''' (''Chef des Generalstabs des Heeres'')<br />
'''1)''' '''Staf Am Tentera Darat''' (''Generalstab des Heeres'') - Menjelang pengerahan,staf ini juga dibahagikan kepada Markas Medan (''1.Staffel'') dan Markas Tempatan (''2.Staffel''). <br />
'''Markas Medan''' (''1.Staffel'') mengandungi:
* Cawangan Pusat (Zentralabteilung)(GZ)
* Asisten Ketua Staf 1 (Oberquartiermeister I)(O.Qu.I) - Bertugas sebagai Timbalan kepada Ketua Staf Am Tentera Darat dan akan mewakili beliau dimasa ketiadaannya;tugas-tugas lain ialah melapor dari masa ke semasa kepada Ketua Staf Am dan diberi kuasa mengawal cawangan-cawangan staf am jika diminta.
* Ketua Pengangkutan Tentera Darat (Chef des Transportwesens)
* Cawangan Latihan (Ausbildungsabteilung)
* Asisten Ketua Staf 4 (Oberquartiermeister IV)(O.Qu IV) - Ditugaskan menjaga agensi perisikan tentera darat iaitu Cawangan Barat Tentera Darat LuarAsing Barat (Fremde Heere West) dan Cawangan Timur Tentera Darat LuarAsing Timur (Fremde Heere Ost)
* Ketua Meteorologi Tentera Darat (Chef des Wetterdienstesheer)
* Ketua Semboyan Tentera Darat (Chef des Heeres-Nachrichtenwesens)(Chef HNW)
* Jeneral Tentera Udara bersama Panglima Tertinggi Tentera Darat (General der Luftwaffe beim OBdH)
* Ketua Persenjataan bersama Panglima Tertinggi Tentera Darat (Waffengenerale beim OBdH)
'''Markas Tempatan''' (''2.Staffel'') mengandungi:
* Asisten Ketua Staf 5 (Oberquartiermeister V) - Ditugaskan menjaga markas tempatan staf am tentera darat;
* Cawangan Sains Tentera (Kriegswissenschaftliche Abteilung)
* Pusat Pemintasan Radio (Horchleitstelle)
* Cawangan Pusat, Markas Tempatan (Organisationsabteilung 2.Staffel)
'''2)''' '''Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat''' (Heeres-Personalamt) - Markas Medan (''1.Staffel'') telah ditubuhkan,termasuk Ketua Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat (Chef des Heerespersonalsamt) dan mengandungi:
* Pejabat Perkhidmatan Anggota Tentera Darat
Markas Tempatan (''2.Staffel'') mengandungi:
* Cawangan Anggota Tentera Darat 2 (Heeres-Personalabteilung 2)(P.2)
* Cawangan Anggota Tentera Darat 3 (Heeres-Personalabteilung 3)(P.3)
'''Panglima Tentera Darat Simpanan''' (''Befehlshaber des Ersatzheeres'')(''BdE'') merangkap '''Ketua Persenjataan Tentera Darat''' (''Chef der Heeresrustung'')(''Ch.H.Ru'') - Ia mengurus Markas Tempatan seperti Pejabat Perkhidmatan Am Tentera Darat,Pejabat Pentadbiran Tentera Darat dan seterusnya.<br />
'''3)''' '''Pejabat Perkhidmatan Am Tentera Darat''' (Allgemeines Heeresamt)(AHA)
* Cawangan Pusat (Zentralabteilung)(Z)
* Cawangan Belanjawan Tentera Darat (Heeres-Haushaltsabteilung)(H.Haush)
* Inspektorat Veterina (Veterinarinspektion)(V.In)
* Inspektorat Perkhidmatan Pasukan Teknikal Am (Inspektion des Allgemeinen Technischen Truppendienstes)(In.T)
'''4)''' '''Pejabat Ordnans Tentera Darat''' (Heeres-Waffenamt)(Wa.A)
* Cawangan Media Teknikal Angkatan Tentera (Wehrmachtzeitschriftenabteilung)(Ztschr)
* Cawangan Penerbitan (Vorschriftenabteilung)(Wa.Vs)
* Ketua Jurutera (Chefingenieur)
* Cawangan Penyelidikan (Forschungsabteilung)(Wa.F)
'''5)''' '''Pejabat Pentadbiran Tentera Darat''' (Heeresverwaltungsamt)(VA)
* Bahagian Kakitangan Awam dan Kewangan (Amtsgruppe Allgemeine Heeresbeamten-Angesteleten-Arbliter-und Kassenangelegenheiten)(Ag.V.I)
* Bahagian Catuan dan Pemerolehan Tentera Darat (Amtsgruppe Heeres-Verpflegungs-und Beschaffungswesen)(Ag.V.III)
* Cawangan Perumahan dan Padang Kawad Tentera Darat (Heeres-Unterkunfts-und Ubungsplatzabteilung)(V.2)
* Cawangan Pentadbiran Bangunan Tentera Darat (Heeres-Bauverwaltungsabteilung)(V.4)
'''6)''' '''Inspektor Persenjataan dan Perkhidmatan''' (Waffen-Inspekteur) - Menjelang pengerahan,jawatan ini bebas dari Pejabat Am Tentera Darat dan diletakkan terus dibawah ''BdE'',mengandungi:
* Inspektor Infantri (Inspekteur der Infanterie)
* Inspektor Angkut dan Pandu (Inspekteur des Reit-und Fahrwesens)
* Inspektor Pasukan Bekalan (Inspekteur der Fahrtruppen)
* Inspektor Pasukan Peperangan Kimia (Inspekteur der Nebeltruppen)
'''7)''' '''Inspektor PengkursusanPengkhususan Pegawai Kadet''' (Inspekteur der Offizieranwarten-Lehrgange)(In.OAL)<br />
'''8)''' '''Ketua Kehakiman Tentera Darat''' (Chef des Heeres-Justizwesens)<br />
'''9)''' '''Inspektor Jeneral Pasukan Armor''' (''Generalinspekteur der Panzertruppen'') - Jawatan paling penting ini dan staf organisasi sokongannya telah ditubuhkan pada tahun 1943 apabila tanggungjawab OKH bagi pasukan panzer dipisahkan dari jawatan asal Ketua Pasukan Bergerak (''Chef der Schnellen Truppen'') yang wujud dari November 1938 hingga Ogos 1939. Inspektor Jeneral Pasukan Armor diletakkan terus dibawah Hitler tetapi kekal berada di OKH,ia bertanggungjawab bagi organisasi,latihan dan penggantian semua pasukan panzer - termasuk unit-unit panzer [[Waffen-SS]] dan [[Luftwaffe]]. Terdapat empat cawangan dibawahnya :
* Cawangan Latihan (Ausbildungs-Abteilung)
* Cawangan Medan Tentera Darat (Abteilung Feldheer)
13,235

suntingan