Perbezaan antara semakan "Wikipedia:Transliterasi Arab-Rumi"

baiki
(panduan baru)
(baiki)
Alif {{unicode|māddaṯ}} (آ) ditransliterasikan sebagai {{unicode|ā}}. Contoh: القرآن: {{unicode|al-Qur'ān}}.
 
=== {{unicode|SyīddahSyiddaṯ}} ===
 
Huruf yang mempunyai tanda {{unicode|syīddahsyiddaṯ}} (ّـ) ditransliterasikan sebagai huruf berganda. Contoh:
 
* ربنا: {{unicode|rabbanā}}
* قوة: {{unicode|quwwaṯ(un)}}
 
...kecuali {{unicode|syīddahsyiddaṯ}} di atas huruf {{unicode|wāw}} selepas konsonan berbaris depan di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai ''{{unicode|ūw}}'', atau di atas huruf {{unicode|yā'}} selepas konsonan berbaris bawah di akhir kata, maka ditransliterasikan sebagai ''{{unicode|īy}}''. Contoh:
 
* النبي: {{unicode|al-nabīy}}
4,232

suntingan