Perbezaan antara semakan "Kanun Keseksaan"

4,474 bait ditambah ,  5 tahun lalu
tiada ringkasan suntingan
k (Membalikkan suntingan oleh 121.122.2.121 (Perbincangan) kepada versi terakhir oleh Joanna20)
 
==Pembahagian Akta==
(Hingga 4 Jun 2015)
 
Akta 574 ini dibahagikan kepada 23 Bab yang meliputi 511 seksyen:-
 
:51. "Sumpah"
:52. "Suci hati"
:52A. "Kesalahan tidak berat"
:52B. "Kesalahan berat"
 
===Bab III: Seksaan===
:73-74. (Dimansuhkan)
:75. Seksaan selepas sabitan yang dahulu bagi orang-orang yang disabitkan kesalahan yang boleh diseksa dengan tiga tahun penjara
:75A. Seksaan pemenjaraan mandatori bagi pesalah berulang yang melakukan kesalahan berat
 
===Bab IV: Kecualian Am===
:124. Menyerang Ahli Parlimen, dsb., dengan niat hendak memaksa atau menghalang apa-apa kuasa yang sah di sisi undang-undang dijalankan
:124A. (Dimansuhkan)
:124B. Aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124C. Cubaan untuk melakukan aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124D. Percetakan, penjualan, dsb., suratan dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124E. Mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya suratan dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124F. Membawa masuk suratan dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124G. Pengeposan plakad, dsb.
:124H. Penyebaran maklumat
:124I. Penyebaran laporan palsu
:124J. Penerimaan suratan dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen
:124K. Sabotaj
:124L. Cubaan untuk melakukan sabotaj
:124M. Pengintipan
:124N. Cubaan untuk melakukan pengintipan
:125. Melancarkan perang terhadap mana-mana kuasa yang dalam perikatan dengan Yang di-Pertuan Agong
:125A. Melindungi atau cuba melindungi mana-mana orang dalam Malaysia atau orang yang menetap di luar Negeri berperang atau bermusuh dengan Yang di-Pertuan Agong
:130. Membantu orang tawanan itu lari, melepaskan atau melindunginya
:130A. Tafsiran Bab ini
 
===Bab VIA: Kesalahan-Kesalahan Berkenaan dengan Keganasan===
:130B. Tafsiran berkenaan Bab ini
 
;Penindasan kepada Perbuatan Keganasan dan Sokongan kepada Perbuatan Keganasan
:130C. Melakukan perbuatan keganasan
:130D. Menyediakan peranti kepada kumpulan pengganas
:130E. Merekrut orang supaya menjadi anggota kumpulan pengganas atau mengambil bahagian dalam perbuatan keganasan
:130F. Menyediakan latihan dan tunjuk ajar kepada kumpulan pengganas dan orang yang melakukan perbuatan keganasan
:130FA. Menerima latihan dan tunjuk ajar daripada kumpulan pengganas dan orang yang melakukan perbuatan keganasan
:130FB. Kehadiran di sesuatu tempat yang digunakan bagi latihan keganasan
:130G. Mengapikan, menggalakkan atau meminta harta bagi melakukan perbuatan keganasan
:130H. Menyediakan kemudahan bagi menyokong perbuatan keganasan
:130I. Mengarahkan aktiviti kumpulan pengganas
:130J. Mencari atau memberi sokongan kepada kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan
:130JA. Membuat perjalanan ke, menerusi atau dari Malaysia untuk melakukan perbuatan keganasan di sesuatu negara asing atau mana-mana bahagian sesuatu negara asing
:130JB. Mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya, mengadakan, mempamerkan, mengagihkan atau menjual apa-apa barang yang dikaitkan dengan mana-mana kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan
:130JC. Kesalahan membina, melengkapkan atau menghantar mana-mana kenderaan, atau mengeluarkan atau menghantarserahkan apa-apa tempahan bagi mana-mana kenderaan, dengan niat atau pengetahuan atau dengan mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa kenderaan itu akan digunakan dalam atau oleh suatu kumpulan pengganas untuk memajukan aktiviti sesuatu kumpulan pengganas atau untuk melakukan sesuatu perbuatan keganasan
:130JD. Melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan sebagai persediaan bagi melakukan sesuatu perbuatan keganasan atau untuk membantu seseorang yang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan keganasan
:130K. Melindungi orang yang melakukan perbuatan keganasan
:130KA. Anggota suatu kumpulan pengganas
:130L. Konspirasi jenayah
:130M. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaan dengan perbuatan keganasan
 
;Penindasan kepada Pembiayaan Perbuatan Keganasan
:130N. Menyediakan atau mengumpul harta untuk perbuatan keganasan
:130O. Menyediakan perkhidmatan bagi maksud keganasan
:130P. Menyusun atur untuk pembendungan atau kawalan harta pengganas
:130Q. Berurus niaga dengan harta pengganas
:130QA. Menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan perbuatan keganasan
:130R. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaan dengan harta pengganas
:130S. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaaan dengan kesalahan pembiayaan keganasan
:130T. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan
:130TA. Bukan pemakaian Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954 dan seksyen 173A, 293 dan 294 Kanun Tatacara Jenayah
 
===Bab VIB: Jenayah Terancang===
:130U. Tafsiran berkenaan Bab ini
:130V. Anggota suatu kumpulan jenayah terancang
:130W. Membantu suatu kumpulan jenayah terancang
:130X. Melindungi anggota suatu kumpulan jenayah terancang
:130Y. Bergaul dengan suatu kumpulan jenayah terancang
:130Z. Merekrut orang supaya menjadi anggota suatu kumpulan jenayah terancang
:130ZA. Mengambil bahagian dalam suatu kumpulan jenayah terancang
:130ZB. Menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan aktiviti jenayah terancang
:130ZC. Menambahkan seksaan bagi kesalahan yang dilakukan oleh suatu kumpulan jenayah terancang atau anggota suatu kumpulan jenayah terancang
 
===Bab VII: Kesalahan-Kesalahan Berkenaan dengan Angkatan Tentera===
:202. Seseorang yang terikat memberi maklumat mengenai sesuatu kesalahan dengan sengaja meninggalkan daripada berbuat demikian itu
:203. Memberi maklumat palsu mengenai sesuatu kesalahan yang telah dilakukan
:203A. Mendedahkan maklumat
:204. Membinasakan suratan bagi mengelakkannya daripada dikemukakan sebagai keterangan
:205. Menyamar dengan palsunya bagi maksud sesuatu perbuatan atau prosiding dalam sesuatu guaman
:221. Penjawat awam yang terikat di sisi undang-undang menangkap seseorang dengan sengaja meninggalkan daripada menangkap orang itu
:222. Penjawat awam yang terikat di sisi undang-undang menangkap orang yang telah dijatuhkan hukum oleh Mahkamah dengan sengaja meninggalkan daripada menangkap orang itu
:223. Penjawat awam dengan cuainya membiarkan seseorang lari dari pengurungan dan memudahkan atau membolehkan apa-apa perbuatan keganasan, dsb.
:224. Tentangan atau galangan oleh seseorang terhadap penangkapan yang sah di sisi undang-undang atas dirinya
:225. Tentangan atau galangan terhadap penangkapan yang sah di sisi undang-undang atas seseorang lain
:325. Seksaan kerana dengan sengaja menyebabkan cedera parah
:326. Dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya
:326A. Seksaan kerana menyebabkan cedera oleh pasangan
:327. Dengan sengaja menyebabkan cedera bagi memeras harta atau bagi memaksa supaya perbuatan yang menyalahi undang-undang dilakukan
:328. Menyebabkan cedera dengan jalan menggunakan racun, dsb., dengan niat hendak melakukan kesalahan
:351. Serangan
:352. Seksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah kecuali atas bangkitan-marah yang besar
:352A. Seksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah oleh pasangan
:353. Menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam daripada menjalankan kewajipannya
:354. Menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan
:373A. (Dimansuhkan)
:374. Kerja paksa yang menyalahi undang-undang
 
;Penyanderaan tebusan
:374A. Penyanderaan tebusan
 
;Rogol
:375. Rogol
:375A. Suami menyebabkan cedera bagi tujuan mengadakan hubungan seks
:375B. Rogol secara berkumpulan
:376. Seksaan bagi rogol
 
:377B. Seksaan kerana melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii
:377C. Melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii tanpa kerelaan, dsb.
:377CA. Rogol yang menggunakan apa-apa objek
:377D. Melanggar kesopanan
:377E. Merangsang seorang kanak-kanak untuk melakukan suatu perbuatan kelucahan melampau
:410. Harta curi
:411. Menerima harta curi dengan curang
:411A. Menerima faedah yang diperoleh daripada aktiviti jenayah kumpulan jenayah terancang
:412. Menerima dengan curangnya harta yang dicuri dalam rompak-berkumpul
:413. Dengan lazimnya berniaga harta curi
:426. Seksaan kerana melakukan khianat
:427. Melakukan khianat dan dengan jalan demikian itu menyebabkan kerugian yang berharga sebanyak dua puluh lima ringgit
:428. Khianat dengan membunuh atau mencacatkan seseekormana-mana haiwan yang berharga lima ringgit
:429. (Dimansuhkan)
:429. Khianat dengan membunuh atau mencacatkan lembu, kerbau, dsb., atau haiwan yang berharga dua puluh lima ringgit
:430. Khianat dengan membencanakan perjalanan tali air atau dengan menyimpangkan haluan air dengan salah
:430A. Khianat mengenai enjinmana-mana keretapengangkutan api, tren dsb.awam
:431. Khianat dengan membencanakan jalan awam, jambatan atau sungai
:431A. Khianat dengan membencanakan kabel, kawat telegraf, dsb.
:442. Pencerobohan rumah
:443. Pencerobohan rumah dengan bersembunyi
:444. (Dimansuhkan)
:444. Pencerobohan rumah pada waktu malam dengan bersembunyi
:445. Pecah rumah
:446. (Dimansuhkan)
:446. Pecah rumah pada waktu malam
:447. Seksaan bagi pencerobohan jenayah
:448. Seksaan bagi pencerobohan rumah
:452. Pencerobohan rumah setelah persiapan dibuat bagi menyebabkan cedera kepada seseorang
:453. Seksaan bagi pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau bagi pecah rumah
:454. (Dimansuhkan)
:454. Pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau pecah rumah bagi maksud melakukan kesalahan yang boleh diseksa dengan penjara
:455. Pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau pecah rumah setelah persiapan dibuat bagi menyebabkan cedera kepada seseorang
:456. (Dimansuhkan)
:456. Seksaan bagi pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau pecah rumah pada waktu malam
:457. Pencerobohan rumah dengan bersembunyi pada waktu malam bagi maksud melakukan kesalahan yang boleh diseksa dengan penjara
:457A. Kesalahan yang kemudian di bawah seksyen 453, 454, 456 atau 457 boleh diseksa dengan sebat selepas kesalahan yang pertama
:458. (Dimansuhkan)
:458. Pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau pecah rumah pada waktu malam setelah persiapan dibuat bagi menyebabkan cedera kepada seseorang
:459. Cedera parah disebabkan manakala melakukan pencerobohan rumah dengan bersembunyi atau pecah rumah
:460. Semua orang yang bersesama menyertai pada melakukan pecah rumah, dsb., boleh diseksa kerana kematian, atau cedera parah yang disebabkan oleh seorang daripada mereka
 
==Lihat juga==
*[http://www.laweddieagc.com/wordpressgov.my/wp-contentagcportal/uploads/2009files/07Publications/act_574_penalcodeLOM/EN/Penal%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf Muat turun akta 574 (hingga 1 Januari 2015)]
 
[[Kategori:Akta di Malaysia]]
414

suntingan