Perbezaan antara semakan "Senarai khalifah"

 
====Khalifah di [[Kaherah]] (13 Jun 1261 – 22 Januari 1517){{anchor|Khalifah Abbasiyyah di Kaherah}}====
TheKhilafah CairoAbbasiyyah AbbasidsKaherah werehanya largelygelaran ceremonialuntuk Caliphsupacara underadat-istiadat thesemata-mata patronagedi ofbawah thenaungan [[Kesultanan Mamluk Sultanate (CairoKaherah)|Kesultanan Mamluk Sultanate]] that existed after theyang takeoverwujud ofselepas thekejatuhan [[Ayyubiddinasti dynastyAyyubiyyah]].<ref>[[#Bos04|Bosworth 2004]], [http://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PA7 p. 7]</ref><ref>[[#Hou93|Houtsma & Wensinck 1993]], [http://books.google.com/books?id=s5tMi-uGlfwC&pg=PA3 p. 3]</ref>
{| class="wikitable"
!Tempoh
!Period
!Nama gelaran
!Regnal Name
!Nama sebenar
!Personal Name
!Ibubapa
!Parents
!Nota
!Notes
|-
|13 JuneJun 1261 – 28 November 1261
|[[Al-Mustansir II ofdari CairoKaherah|'''Al-Mustansir II''']]
|Abu al-Qasim Ahmad
|
* [[Az-Zahir (Abbasidkhalifah caliphAbbasiyyah)|Az-Zahir]]
|
* InstalledDiangkat asmenjadi Caliphkhalifah indi CairoKaherah, EgyptMesir byoleh theSultan Mamluk Sultanspada intahun 1261
* TitleGelaran caliphkhalifah alsojuga claimeddituntut byoleh Al Hakim I whoyang wasdiangkat installedsebagai askhalifah calipholeh by ruler ofpemerintah Aleppo
|-
|16 November 1262 – 19 JanuaryJanuari 1302
|[[Al-Hakim I (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Hakim I''']]
|Abu 'Abdullah Muhammad
|
|
* InstalledDiangkat asmenjadi caliphkhalifah byoleh ruler ofpemerintah Aleppo inpada 1261
* ProclaimedDiistiharkan assebagai caliphkhalifah byoleh Sultan Mamluk Sultanselepas afterkematian [[Al-Mustansir II ofdari CairoKaherah|Al-Mustansir II]] died
|-
|20 JanuaryJanuari 1302 – FebruaryFebruari 1340
|[[Al-Mustakfi I ofdari CairoKaherah|'''Al-Mustakfi I''']]
|Abu ar-Rabi' Sulaiman
|
* [[Al-Hakim I (Cairo)dari Kaherah|Al-Hakim I]]
|
|-
|FebruaryFebruari 1340 – 17 JuneJun 1341
|'''[[Al-Wathiq I]]'''
|Abu Ishaq Ibrahim
|
* Muhammad, sonanak oflelaki kepada [[Al-Hakim I (Cairo)dari Kaherah|Al-Hakim I]]
|
|-
|Abu al-'Abbas Ahmad
|
* [[Al-Mustakfi I ofdari CairoKaherah|Al-Mustakfi I]]
|
|-
|Abu Bakr
|
* [[Al-Mustakfi I ofdari CairoKaherah|Al-Mustakfi I]]
|
|-
* [[Al-Mu'tadid I]]
|
* Pemerintahan pertama
* First reign
|-
|1377
|[[Al-Musta'sim (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Mus'tasim''']]
|Abu Yahya Zakariya
|
* [[Al-Wathiq I]]
|
* Pemerintahan pertama
* First reign
|-
|1377 – 1383
|
|
* Pemerintahan kedua
* Second reign
|-
|September 1383 – 13 November 1386
|-
|1386 – 1389
|[[Al-Musta'sim (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Mus'tasim''']]
|
|
|
* Pemerintahan kedua
* Second reign
|-
|1389 – 9 JanuaryJanuari 1406
|'''[[Al-Mutawakkil I]]'''
|
|
|
* Pemerintahan ketiga
* Third reign
|-
|22 JanuaryJanuari 1406 – 9 MarchMac 1414
|[[Al-Musta'in (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Musta'in''']]
|Abu al-Fadl al-'Abbas
|
* Bay Khatun
|
* BecameMenjadi Sultan ofMesir Egyptbermula frompada 7 MayMei 1412 untilsehingga 6 November 1412
|-
|1414 – 1441
|
|-
|1441 – 29 JanuaryJanuari 1451
|'''[[Al-Mustakfi II]]'''
|Abu ar-Rabi' Sulayman
|-
|1451 – 1455
|[[Al-Qa'im (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Qa'im''']]
|Abu Al-Baqa Hamzah
|
|-
|1455 – 7 April 1479
|[[Al-Mustanjid (Cairo)dari Kaherah|'''Al-Mustanjid''']]
|Abu al-Mahasin Yusuf
|
|Abu al-'Izz 'Abdul 'Aziz
|
* [[Al-Musta'in (Cairo)dari Kaherah|Al-Musta'in]]
* Haj al-Malik
|
* [[Al-Mutawakkil II]]
|
* Pemerintahan pertama
* First reign
|-
|1508 – 1516
|
|
* PEmerintahan pertama
* First reign
|-
|1516 – 1517
|
|
* Pemerintahan kedua
* Second reign
|-
|1517
|
|
* Pemerintahan kedua
* Second reign
* HeBeliau formallysecara surrenderedrasminya themenyerahkan titlegelaran ofkhalifah caliphselain as well as its outward emblems—perhiasannya—[[RelicsRelik ofNabi Muhammad|thepedang sworddan andjubah mantle ofNabi Muhammad]]—to Ottoman—kepada Sultan Uthmaniyyah [[Selim I]] inpada tahun 1517, mademenjadikan himbeliau thesebagai lastkhalifah caliphterakhir fromdari [[Abbasiddinasti dynastyAbbasiyyah]] anddan [[Quraysh|Banu Quraysh]]
|}
 
20,782

suntingan