Perbezaan antara semakan "Senarai khalifah"

|}
 
===Khalifah Umayyah (661 – 6 Ogos 750){{anchor|UmayyadKhalifah CaliphsUmayyad}}===
{{Main|UmayyadKhilafah CaliphateUmayyad}}
{| class="wikitable"
!Tempoh
!Period
!Khalifah
!Caliph
!RelationshipHubungan withdengan [[Muhammad]] oratau Previouskhalifah Caliphsebelumnya
!Ibubapa
!Parents
!Nota
!Notes
|-
|661 – 29 April oratau 1 MayMei 680
|'''[[Muawiyah I|Mu'awiyah I]]'''<br />('''معاوية''')<br />''[[Sahabah|Șaḥābī]]''<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|Half-brotherSaudara oftiri kepada isteri Nabi Muhammad, [[Ramla bint Abi Sufyan|Ramla bint Abu Sufyan]], Muhammad's wife
|
* [[Abu Sufyan ibn Harb]], ''[[Sahabah|ṣaḥābī]]''
* [[Hind bint Utbah|Hind bint 'Utbah]], ''[[Sahabah|ṣaḥābīyah]]''
|
* WorkedBekerja assebagai scribejurutulis duringsemasa thezaman time ofNabi Muhammad anddan becamemenjadi Governor ofgabenor Syria duringsemasa pemerintahan [[Umar ibni Khattab|'Umar]]'s reign untilsehingga hismenerima ''[[baybai'ah]]'' assebagai caliphkhalifah
* Muawiyah officiallysecara transformedrasminya caliphatemengubah fromsistem electivepemilihan monarchykhalifah bydari monarki undian oleh ''[[shura]]'' intokepada hereditarymonarki monarchywarisan
|-
|680 – 11 November 683
|'''[[Yazid I]]'''<br />('''زيد''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Muawiyah I|Mu'awiyah I]]
|
* [[Muawiyah I|Mu'awiyah I]], ''[[Sahabah|ṣaḥābī]]'' anddan [[Umayyadkhalifah CaliphateUmayyad|UmmayadKhalifah CaliphUmmayad]]
* Maysun bint Bajdal
|
* TitleGelaran caliphkhalifah alsojuga claimeddituntut byoleh '[[Abd Allah ibn al-Zubayr|Abd Allah ibn az-Zubayr]] inpada tahun 680
|-
|November 683 – 684
|'''[[Muawiya II|Mu'awiyah II]]'''<br />('''معاوية الثاني''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Yazid I]]
|
* [[Yazid I]], UmmayadKhalifah CaliphUmmayad
|
* LastKhalifah Ummayad Caliphterakhir fromdari Sufyanidjurai lineSufyan
* Melepaskan kuasa tanpa anak
* Abdicated without childrens
|-
|684 – 7 MayMei 685
|'''[[Marwan I]]'''<br />('''مروان بن الحکم''')<br />''[[Sahabah|Șaḥābī]]''<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|FirstSepupu cousin ofkepada [[Uthman ibnu Affan|'Uthman ibn 'Affan]]
|
* [[Al-Hakam ibn Abi al-'As|Hakam ibn Abi al-'As]], ''[[Sahabah|ṣaḥābī]]''
|
* Perlantikan Marwan's ascension pointed to a shift in themengubah lineagejurai ofketurunan thedinasti Umayyad dynastydaripada from descendants ofketurunan [[Abu Sufyan ibn Harb|Abu Sufyan]] (the "SufyanidsSufyan") to those ofkepada [[Al-Hakam ibn Abi al-'As|Hakam]] (the "MarwanidsMarwan"), bothkedua-dua ofmereka whommerupakan werecucu grandsons ofkepada [[Umayya ibn Abd Shams|Umayya]] (foryang whomnama thedinasti Umayyad dynasty ismendapat namednamanya)
|-
|685 – 8 OctoberOktober 705
|'''[[Abd al-Malik ibn Marwan|<nowiki/>'Abd al-Malik ibn Marwan]]'''<br />('''عبد الملك بن مروان''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Marwan I]]
|
* [[Marwan I]], Khalifah Ummayad Caliph
* 'Aisha bint Muawiya ibn Al-Mughira
|
|-
|OctoberOktober 705 – 23 FebruaryFebruari 715
|'''[[Al-Walid I]]'''<br />('''الوليد الأول''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]]
|
* [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]], Khalifah Ummayad Caliph
* Walida bint al-'Abbas
|
|-
|FebruaryFebruari 715 – 22 September 717
|[[Sulayman ibn Abd al-Malik|'''Sulayman ibn 'Abd al-Malik''']]<br />('''سلیمان بن عبدالملک''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Abd al-Malik ibn Marwan|Abd al-Malik]] anddan youngeradik brotherlelaki ofkepada [[Al-Walid I]]
|
* [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]], Khalifah Ummayad Caliph
* Walida bint al-'Abbas
|
|-
|September 717 – FebruaryFebruari 720
|'''[[Umar ibn Abd al-Aziz|<nowiki/>'Umar ibn 'Abd al-'Aziz]]'''<br />('''عمر بن عبد العزيز''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|
* GrandsonCucu ofkepada Marwan I
* FirstSepupu cousin ofkepada Al-Walid I anddan Sulayman ibn 'Abd al-Malik
* Great-grandsonCicit ofkepada [[Umar|'Umar ibn al-Khattab]] fromdari female-linejurai sebelah perempuan
|
* [[Abd al-Aziz ibn Marwan|'Abd al-'Aziz ibn Marwan]]
* Umm Asim Layla bint Asim ibn [[Umar|'Umar]]
|
* Juga dikenali sebagai [[Khalifah ar-Rashidun]] ke-5
* Also known as fifth [[Rashidun Caliph]]
|-
|10 FebruaryFebruari 720 – 26 JanuaryJanuari 724
|'''[[Yazid II]]'''<br />('''يزيد الثاني''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]]
|
* [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]], Khalifah Ummayad Caliph
* [[Atikah bint Yazid]]
|
|-
|26 JanuaryJanuari 724 – 6 FebruaryFebruari 743
|'''[[Hisham ibn Abd al-Malik|Hisham ibn 'Abd al-Malik]]'''<br />('''هشام بن عبد الملك''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]]
|
* [[Abd al-Malik ibn Marwan|'Abd al-Malik ibn Marwan]], Khalifah Ummayad Caliph
* Fatimah bint Hisham
|
|-
|6 FebruaryFebruari 743 – 17 April 744
|'''[[Al-Walid II]]'''<br />('''الوليد الثاني''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|
* SonAnak oflelaki kepada [[Yazid II]]
* NephewAnak ofsaudara kepada Hisham ibn 'Abd al-Malik
|
* [[Yazid II]], Khalifah Ummayad Caliph
|
|-
|April 15 to October- 3 oratau 4 Oktober, 744
|'''[[Yazid III]]'''<br />('''يزيد الثالث''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Al-Walid II]]
|
* [[Al-Walid II]], Khalifah Ummayad Caliph
* Puteri Parsi
* Persian princess
|
|-
|744 (fewbeberapa weeksminggu)
|'''[[Ibrahim ibn al-Walid]]'''<br />('''ابراهيم ابن الوليد''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|SonAnak oflelaki kepada [[Al-Walid II]]
|
* [[Al-Walid II]], Khalifah Ummayad Caliph
|
|-
|744 – 6 AugustOgos 750
|'''[[Marwan II]]'''<br />('''مروان بن محمد''')<br />''[[Amir al-Mu'minin]]''
|GrandsonCucu ofkepada Marwan I
|
* [[Muhammad ibn Marwan|Muḥammad ibn Marwān]]
20,764

suntingan