Perbezaan antara semakan "Senarai khalifah"

 
==Sejarah gelaran==
DueDi to thesebabkan [[FirstFitnah FitnaPertama]] whichyang ledmana tomenjadi thepenyebab sectarianpenganut divisionIslam berpecah ofkepada Islam [[Sunni Islam|Sunni]] vs.dan [[ShiaSyiah Islam|ShiaSyiah]] Islam, the [[succession ofpewaris Muhammad]] ismenjadi disputedperbalahan withindalam Islam.
 
TheHanya onlydua twoorang caliphskhalifah recognizedyang indiakui botholeh kedua-dua pengikut Islam Sunni anddan mainstreamSyiah Shiautama Islam areiaitu [[Ali|Ali ibn Abi Talib]] anddan [[Hasan ibn Ali]], considereddianggap thesebagai fourthkhalifah andke-4 fifthdan orke-5 theatau firstdua two,yang respectively.pertama However(oleh theSyiah). oldestWalaubagaimanapun, sectmazhab ofSyiah Shiatertua Islam,iaitu themazhab [[Zaidiyyah]] sect,mengakui doeskekhalifahan recognisedua theorang caliphatekhalifah ofpertama theiaitu firstAbu two caliphs of Islam AbuBakar bakras-Siddiq anddan Umar ibn al Khattab.
 
[[Hadis Dua Belas Pewaris]] menyatakan bahawa Nabi Muhammad bersabda hanya terdapat dua belas khalifah, kesemua mereka daripada bani [[Quraysh]] dan akan terdapat penyamar khalifah yang harus diperhati, dan setelah selepas khalifah yang ke-12, Bumi akan tenggelam.
The [[Hadith of the Twelve Successors]] states that Muhammad that there will only be twelve caliphs, all of them from the [[Quraysh]] tribe, and that there would be impostor caliphs to guard against, and that after the last of the twelve caliphs, the earth will be swallowed.
 
WithinDalam Sunni Islam, thereterdapat werekhalifah universally"perpaduan" recognizedyang ordiakui "ecumenical"seluruh caliphsdunia frombermula thepada 7thkurun centuryke-7 untilsehingga thekurun 13thke-century13 [[Siege ofPengepungan Baghdad (1258)|penjarahan Mongol sackke ofatas Baghdad]], asatu periodzaman comprisingyang thedikenali so-calledsebagai [[IslamicZaman GoldenEmas AgeIslam]]. After the deathSelepas ofkematian [[Al-Musta'sim]], lastkhalifah AbbasidAbbasiyyah Caliphterakhir indi Baghdad, inpada tahun 1258, theretiada werekhalifah noyang universallydiakui recognizeddunia caliphssehingga untiltahun 1517, whenapabila Ottomanseorang sultan Uthmaniyyah [[Selim I]] inducedmemujuk [[Al-Mutawakkil III]] tountuk formallysecara surrenderrasminya themenyerahkan titlegelaran ofkhalifah caliph afterselepas [[Ottoman–MamlukPerang WarMamluk-Uthmaniyyah (1516–17)|defeatingUthmaniyyah mengalahkan]] the [[Kesultanan Mamluk Sultanate (CairoKaherah)|MamlukKesultanan SultanateMamluk]].
 
AfterwardsSelepas itu, thepara Ottomansultan sultansUthmaniyyah alsojuga carriedmembawa thegelaran titlekhalifah ofsehingga caliph, until the declaration ofpengistiharan [[Abdülmecid II]] assebagai "ceremonialkhalifah pada caliphadat-istiadat" (1922–1924).
 
SinceSejak tahun 1924, there havesekali againlagi beentiada nokhalifah caliphsyang withdiakui universaloleh recognitionpenganut within Sunni Islam.
 
==Khilafah perpaduan==
20,759

suntingan