Final Fantasy XV: Perbezaan antara semakan

(Penulisan semula rencana FFXV - sambung selepas ini)
Pembangunan permainan ini bermula pada tahun 2006 sebagai judul sampingan [[PlayStation 3]] bertajuk '''''Final Fantasy Versus XIII'''''. [[Tetsuya Nomura]] bertindak sebagai pengarah dan pereka watak asal, merekabentuk watak-watak dan konsep keseluruhan. Selepas enam tahun pembangunannya, ia secara rasmi dijenamakan semula sebagai judul utama seterusnya pada tahun 2012, dengan Nomura digantikan sebagai pengarah oleh [[Hajime Tabata]], yang mana pembangunannya berhijrah kepada pelantar generasi kelapan. Untuk memperkembangkan ceritanya tanpa perlu membangunkan permainan tambahan, satu projek multimedia dipanggil "''Final Fantasy XV'' Universe" direka: produknya merangkumi dua permainan bimbit, satu [[Brotherhood: Final Fantasy XV|siri anime]], satu [[Kingsglaive: Final Fantasy XV|filem penampilan]], dan satu [[Monster of the Deep: Final Fantasy XV|permainan berasaskan realiti maya]]. Semasa dilancarkan, ''Final Fantasy XV'' mendapat penerimaan yang sangat menggalakkan bagi gaya permainan, watak, emosi dan visual. Setakat Januari 2018, permainan ini telah terjual sebanyak 7 juta unit di seluruh dunia.<ref name="7m"/>
 
==GameplayGaya permainan==
''Final Fantasy XV'' is anmerupakan [[openpermainan worldberperanan]] [[actionpermainan role-playingvideo gameaksi|aksi]] wheredunia playersterbuka takedi controlmana ofpemain mainmengawal protagonistwatak utama Noctis during his journey acrosssepanjang theperjalanannya worldmenyelusuri ofdunia Eos. WhileTatkala accompaniedditemani bytiga his three companionssahabatnya Gladiolus, Ignis anddan Prompto, Noctis ismerupakan thesatu-satunya onlywatak characteryang directlyboleh controlleddikawal byterus theoleh playerpemain: hedia canboleh navigatemelayari throughmelalui simplepergerakan movementringkas, jumpmelompat overdi smallatas obstacleshalangan kecil, sprintmemecut forpada amasa limited timeterhad, anddan performmelakukan context-basedaksi actionsberasaskan suchkonteks asseperti takingberlincung coverdi behindsebalik objectsobjek.<ref name="XVguide"/><ref name="GemTabataGameplay"/> The kingdom ofKerajaan Lucis ismerupakan akawasan largedaratan connectedbersambungan landmassyang thatbesar canyang beboleh exploredditerokai ondengan footmenapak, bymenggunakan usingkereta the party's carmereka "Regalia", orataupun [[chocobo]]s, recurringsejenis galliformburung birdstunggangan inulangan thedalam siri ''Final Fantasy'' series.<ref name="SilOcarina"/><ref name="GSgameplay"/> Both theKedua-dua Regalia anddan chosenChocobo Chocobosyang candipilih beboleh customiseddiubah bysuai theoleh playerpemain, anddan ChocobosChocobo canboleh joinmenyertai inpertarungan battlesjika ifhubungannya theirdengan connectionwatak tocukup thekuat. charactersSementara isChocobo stronghanya enough.boleh Whiledikawal Chocobossecara are controlled manuallymanual, the Regalia canboleh bedikawal eithersecara manuallymanual oratau automatically controlledautomatik. TheKumpulan partyNoctis canboleh alsobergerak fast-travelpantas toke areaskawasan unlockedyang ondibuka thepada worldpeta mapdunia. The Regalia mustmesti diisi bahan beapinya refueledsecara periodicallyberkala atdi petrolstesen stationsminyak.<ref name="GemGameplayDetails"/><ref name="XVpsblog"/><ref name="GemGameInfo"/> InDi towns thebandar-bandar partyyang canboleh visitdilawati, thereterdapat arerumah innstumpangan anddan hotelshotel wheredi theymana canmereka stayboleh menginap, shopskedai wheredi itemsmana andbarang equipmentdan canperalatan beboleh purchaseddibeli withdengan themata in-gamewang dalam currencypermainan gil, anddan localpemberi tipstersmaklumat tempatan, [[non-playablewatak bukan characterpemain]]s (NPCsNPC) whoyang providememberikan informationmaklumat onmengenai questspencarian, fromdaripada mainmisi storyjalan missionscerita toutama sidekepada questspencarian sampingan. SidePencarian questssampingan areboleh alsojuga availabledidiapati fromdaripada individualNPC NPCsdi found in townspekan-pekan.<ref name="XVguide"/><ref name="GemGameInfo"/> DuringSemasa somesesetengah storybabak sequencescerita, dialoguepilihan choicesdialog appearmuncul foruntuk Noctis, with thedengan selectedpilihan optiondialog alteringmengubah themaklum responsebalas fromdaripada NPCsNPC.<ref name="GemGameInfo"/> ThePermainan gameini alsomempunyai containsdua twotahap difficulty modeskesukaran, EasyMudah anddan NormalBiasa, withdengan playerspemain beingboleh ablemenukar toantara switch between the twokedua-duanya..<ref>{{cite web|url=https://www.famitsu.com/matome/ff15/2016_05_13_eng.html |title=Archived copy |accessdate=March 26, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170326225742/https://www.famitsu.com/matome/ff15/2016_05_13_eng.html |archivedate=March 26, 2017 }}</ref><ref>{{cite web|url=http://dengekionline.com/elem/000/001/345/1345782/ |title=Archived copy |accessdate=March 26, 2017 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170326140116/http://dengekionline.com/elem/000/001/345/1345782/ |archivedate=March 26, 2017 }}</ref> InDalam Easymod modeMudah, themakhluk [[Recurringseruan elementsCarbuncle inakan themuncul Finalsekali Fantasysetiap series#Recurringpertarungan mechanics|summon]]untuk Carbunclemenghidupkan will appear once per battle to revivesemula Noctis when heapabila isdia defeatedditewaskan.<ref>{{cite video game|level=''Tutorial''|title=Final Fantasy XV |developer=Square Enix |publisher=Square Enix |date=November 29, 2016 |platform=PlayStation 4, Xbox One|quote='''Carbuncle''': When you're in trouble, I'll fly to your side.}}</ref>
 
===Battle system===
5,845

suntingan