Perbezaan antara semakan "Bahasa Melayu"

# Pinjaman kata Bahasa Cina yang bertentangan dengan [[harmoni]] vokal
#* Anglo ڠلو
#* Apekapek اڤيك
#* Cinggecingge چيڠڬ
#* Kalengkaleng كلاڠ
#* Kongsikongsi كوڠسي
#* Liolio ليو
#* Liongliong ليوڠ
#* Lisonglisong ليسوڠ
#* Lokcuanlokcuan لوقچوان
#* Mahjongmahjong مهجوڠ
#* Panglongpanglong ڤڠلوڠ
#* Singkongsingkong سيڠكوڠ
#* Taikongtaikong تايكوڠ
# Pinjaman kata Bahasa Cina yang bertentangan dengan rangkap [[nasal]] [[homorgan]]
#* Angpauangpau اڠڤاو
#* Bangpakbangpak بڠڤق
#* Camcacamca چمچا
#* Kamsiakamsia كمسيا
#* Samsusamsu سمسو
#* Samsengsamseng سمسڠ
# Pinjaman kata Bahasa Cina yang tidak berlaku [[reduksi]] vokal
#* Becabeca بيچا
#* Camcacamca چمچا
#* Kekwakekwa كيكوا
#* Nyonyanyonya ڽوڽا
#* Popiapopia ڤوڤيا
#* Misoamisoa ميسوا
#* Muamua موا
#* Sempoasempoa سمڤوا
#* Taukuataukua تاوكوا
# Pinjaman kata Bahasa Cina yang mengalami [[nasalisasi]] [[vokal]]
#* Popiapopia ڤوڤيا
#* Misoamisoa ميسوا
#* Sempoasempoa سمڤوا
#* Siyasiya سيا
#* Taukuataukua تاوكوا
 
Prilaku [[fonologi]] pinjaman kata [[Bahasa Cina]] adalah bertentangan dengan sistem fonologi bahasa Melayu.
2,835

suntingan