Perbezaan antara semakan "Ahli Dewan Negara, Parlimen Malaysia ke-14"

|-
|PH - PPBM
|[[Md Nasir Hashim|Md Nasir bin Hashim]],
''<small>YB Senator Ir.</small>''
|27.08.2018 - 26.08.2021<ref name=":2" />
|-
|PH - PPBM
|[[Mohd Radzi Md Jidin|Mohd Radzi bin Md Jidin]],
''<small>YB Senator Dr.</small>''
|17.07.2018 - 16.07.2021<ref name=":3" />
|-
|PH - PPBM
|[[Razali Idris|Razali bin Idris]],
<small>''YB Senator Datuk''</small>
|27.08.2018 - 26.08.2021<ref name=":2" />
|-
|PH - Amanah
|[[Husam Musa|Husam bin Musa]],
''<small>YB Senator Datuk Haji</small>''
|03.09.2018 - 02.09.2021
|-
|PH - Amanah
|[[Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad|Raja Kamarul Bahrin Shah ibni Raja Ahmad Baharuddin Shah]],
''<small>YBM Senator Dato'</small>''
|17.07.2018 - 16.07.2021<ref name=":3" />
|-
|BN - MIC
|[[SA. Vigneswaran]],
''<small>YB Senator Tan Sri Dato' Sri</small>''
|23.06.2017 - 22.06.2020
|-
|Khas
|[[Waytha Moorthy Ponnusamy|Waytha Moorthy A/L Ponnusamy]],
''<small>YB Senator Tuan</small>''
|17.07.2018 - 16.07.2021<ref name=":3" />