Perbezaan antara semakan "Majlis Mesyuarat Negara Brunei"

k
gelar dikurangi
k (sementara dipadam)
k (gelar dikurangi)
| Jenis dewan = Satu Dewan
| Jenis ketua1 = [[Perdana Menteri Brunei|Perdana Menteri]]
| Ketua1 = [[Hassanal Bolkiah|Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri BagindaK.D.Y.M.M. Sultan Haji [[Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah]]
| Jenis ketua2 = Yang Di-Pertua
| Ketua2 = Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Laila Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib