Perbezaan antara semakan "Jabatan Kastam Diraja Malaysia"

*Ordinan Perkapalan Saudagar 1952
* Dan Lain-Lain
 
== Perbezaan Kastam vs Imigresen vs Penguatkuasa KPDNHEP vs LHDN vs Polis vs JPJ vs APMM vs MAQIS vs PERHILITAN vs Perhutanan Semenanjung vs SPRM ==
{| class="wikitable"
|+
!PERKARA
!JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
!JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
!PENGUATKUASA KPDNHEP
!LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI
!POLIS DIRAJA MALAYSIA
!JABATAN PENGANGKUTAN JALAN
!AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
!MAQIS
!PERHILITAN
!JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA
!SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
|-
|Skop Tugas
|Pemungut hasil utama negara melalui cukai tidak langsung. Bertanggungjawab terhadap kesemua barangan import/eksport/dll
|Pemeriksaan terhadap orang (passport, visa)
|Melindungi hak pengguna
|Bertanggungjawab terhadap cukai langsung seperti cukai pendapatan dan lain lain
|Agensi utama penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Bertanggungjawab mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan tanah air.
|Agensi penguatkuasaan pengangkutan jalan
|Menjaga keselamatan perairan maritim negara
|Keselamatan makanan import/eksport di Malaysia
|Konservasi habitat dan spesies fauna liar
|Bertanggungjawab ke atas kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK)
|Membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan
|-
|Kementerian Bertanggungjawab
|Kementerian Kewangan
|Kementerian Dalam Negeri
|Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia
|Kementerian Kewangan
|Kementerian Dalam Negeri
|Kementerian Pengangkutan
|Kementerian Dalam Negeri
|Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
|Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
|Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
|Jabatan Perdana Menteri
|-
|Ditubuhkan Pada Tahun
|1938
|1947
|1972
| 1995
|1817
|1937
|2004
|2005
|1937
|1901
|1967
|-
|Kategori
|Jabatan Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Badan Berkanun
|Jabatan Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Agensi Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Jabatan Kerajaan
|Agensi Kerajaan
|-
|Gelaran Diraja
|Ya, pada
29 Oktober 1963
|Tidak
|Tidak
|Tidak
|Ya, pada
24 Julai 1958
|Tidak
|Tidak
|Tidak
|Tidak
|Tidak
|Tidak
|-
|Saiz Jabatan/Agensi
|14,876 anggota
|14,890 anggota
|2,274 anggota
|Tiada maklumat
|142,200 anggota
|8,813 anggota
|5,369 anggota
|463 anggota
|1,514 anggota
|728 anggota
|3,037 anggota
|-
|Gred Ketua Pengarah
|Turus III
|Jusa A
|Jusa C
| Ketua Pegawai Eksekutif /
Turus III
|Turus II
|Jusa B
|Jusa A
|Jusa C
|Jusa A
|Jusa A
|Turus III
|-
|Akta Utama
|Akta Kastam, Akta Eksais, Akta Dadah Berbahaya dll
|Akta Imigresen, Akta Passport dll
|Akta Kawalan Bekalan, Akta Sewa Beli dll
|Akta Cukai Pendapatan dll
|Kanun Tatacara Jenayah, Akta Polis dll
|Akta Pengangkutan Jalan dll
|Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
|Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia
|Akta Pemuliharaan Hidupan Liar, Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam
|Kanun Tanah Negara, Akta Perhutanan Negara
|Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
|-
|Penggunaan Senjata Api
|Ya. Pistol, Shotgun, SMG, Rifle, GPMG
|Ya. Pistol + Roni Conversion Kit, Shotgun
|Ya. Pistol.
| -
|Jabatan yang menguatkuasakan Akta Senjata Api
|Ya. Pistol
|Ya. Pistol, Shotgun, SMG, Rifle, GPMG
| -
|Ya. Shotgun
|Ya. Shotgun
|Ya. Pistol
|-
|Penugasan (Darat, Udara dan Air)
|Darat dan Air (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Darat, Udara dan Air (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Air (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|Darat (Semenanjung Malaysia)
|Darat (Malaysia)
|-
|Suruhanjaya Melantik, Mengesah, Memberi Taraf Berpencen, Menaikkan Pangkat, Menukar dan Menjalankan Kawalan Tatatertib
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
| -
|Suruhanjaya Perkhidmatan Polis
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
|-
|Sumbangan Hasil Kepada Negara
|Ya, kutipan hasil cukai tidak langsung (duti import, duti eksais, SST, dll), lelongan barang lucuthak, denda atau kompaun
|Ya, kutipan hasil melalui pengeluaran passport, visa, & pas lawatan kerja sementara.
|Ya, kutipan hasil melalui kompaun
|Ya, kutipan hasil cukai langsung
|Ya, kutipan hasil saman trafik, lelongan barang lucuthak, denda atau kompaun
|Ya, kutipan hasil pembayaran fi lesen memandu, fi pendaftaran baharu kenderaan motor, fi lesen kenderaan motor dan lelongan barang lucuthak, bayaran denda atau saman
|Ya, kutipan hasil melalui lelongan barang lucuthak dan denda atau kompaun
|Ya, pengeluaran permit konsainan import dan eksport produk agromakanan
|Ya, pengeluaran lesen, permit dan permit khas
|Ya, kutipan hasil hutan (royalti), perlesenan, permit, gantirugi, dan kompaun
| Tiada maklumat
|-
|Jumlah Kutipan Hasil Kepada Negara
|RM42 billion
(2019)
|RM3.9 billion
(2015)
|Tiada maklumat
|Tiada maklumat
|Tiada maklumat
|RM4.9 billion (2019)
|Tiada maklumat
|RM70 juta (2019)
|RM2.1 juta (2018)
|RM547 juta
(2018)
| Tiada maklumat
|-
|Belanjawan Tahunan
|RM1,232,076,600 (2019)
|RM1,177,564,300
(2019)
|RM37,279,000
(2019)
|Tiada maklumat
|RM8,670,174,800 (2019)
|RM659,155,700 (2019)
|RM542,459,700 (2019)
|RM28,145,000 (2019)
|RM88,909,000 (2019)
|RM32,071,500 (2019)
|RM299,053,300 (2019)
|}
 
== Pautan Jabatan/Agensi Berkaitan ==