Senarai kapal Angkatan Laut Tentera Pembebasan Rakyat: Perbezaan antara semakan

! style="text-align:center; width:10%;"| Status
|-
| [[ChineseKapal tankertangki China Hua Chuan]] (AOR)|| ? || NotTiada assigned|| Hua-Chuan || 华川|| MarchMac 2013 || 6300 [[Net register tonnage|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| [[Danlin-classKapal cargokargo shipkelas Danlin#DandaoKelas class|Dandao|Kapal classtangki coastalminyak transport tankerpesisir (AOT) kelas Dandao]]|| DanlinKelas classDanlin || Pelbagai|| Pelbagai||Pelbagai|| ? || 1600 [[Tan|t]] || 3 dalam perkhidmatan || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| rowspan="2" | [[DongshuiKapal 649-classtangki waterair tankerkelas Dongshui 649]] (AWT) || rowspan="2"| ?|| Dong-Shui 649 || East Water 649||东水 649 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-Shui 965 || South Water 965||南水 965 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="2" | [[DongyouKapal 630-classtangki kelas tanker|Dongyou 630-class|Kapal transporttangki oilminyak tankerkelas (AOT) Dongyou 630]] || rowspan="2" | ? || Dong-You 630 || East Oil 630||东油 630 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 954 || South Oil 954||南油 954 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| rowspan="4" | [[DongyouKapal 640-classtangki kelas tanker|Dongyou 640-class|Kapal transporttangki oil tankerminyak (AOT) kelas Dongyou 640]] || rowspan="4" | ? || Dong-You 640 || East Oil 640||东油 640 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 968 || South Oil 968 ||南油 968 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
| Nan-You 972 || South Oil 972 ||南油 972 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="3" | [[Jinyou-classKapal oiltangki tanker|Jinyou-classminyak transportkelas oilJinyou|Kapal tangki tankerminyak (AOT) kelas Jinyou]] || rowspan="3" | JinyouKelas classJinyou || Dong-You 622 || East Oil 622 ||东油 622|| ? || 4800 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 625 || East Oil 625 ||东油 625|| ? || 4800 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
| Dong-You 675 || East Oil 675 ||东油 675 || ? || 4800 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| rowspan="1" | [[Leizhou-classKapal tanker|Leizhou-classtangki transportkelas oilLeizhou|Kapal tangki tankerminyak (AOT) kelas Leizhou]] || rowspan="2"| Kelas Leizhou class|| Pelbagai|| Pelbagai||Pelbagai || EarlyAwal 1960s1960an || 900 [[Tan|t]] || 5 total in Semua armada || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| rowspan="1" | [[Leizhou-classKapal tangki kelas tanker|Leizhou-class|Kapal watertangki tankerair (AWT) kelas Leizhou]]|| Pelbagai|| Pelbagai||Pelbagai || EarlyAwal 1960s1960an || 900 [[Tan|t]] || Semua armada || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| [[NanshuiKapal 701-classtangki waterair tankerkelas Nanshui 701]] (AWT)|| ? || Nan-Shui 701|| South Water 701||南水 701|| ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="7" | [[OilKapal tankertangki minyak]]s ofdari kelas/jenis unidentifiedtidak typediketahui || rowspan="7"| ?|| Bei-You 565 || North Oil 565||北油 565 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut Utaras || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 631 || East Oil 631||东油 631 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 641 || East Oil 641||东油 641 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 957 || South Oil 957||南油 957 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 958 || South Oil 958||南油 958 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 959 || South Oil 959||南油 959 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 973 || South Oil 973||南油 973 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="2" | [[TypeKapal 620tangki tanker|Type 620|Kapal transport oiltangki tankerminyak (AOT) Type 620]] || rowspan="2" | ShengliKelas classShengli || Dong-You 620 || East Oil 620||东油 620 || 1980s1980an || 4940 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 621 || East Oil 621||东油 621 || 1980s1980an || 4940 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="8" | [[TypeKapal 626tangki tanker|Type 626|Kapal transporttangki oil tankerminyak (AOT) Type 626]] || rowspan="11" | Kelas Fuzhou class || Bei-You 560 || North Oil 560||北油 560 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Bei-You 563 || North Oil 563||北油 563 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Bei-You 573 || North Oil 573||北油 573 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 606 || East Oil 606||东油 606 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 626 || East Oil 626||东油 626 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 629 || East Oil 629||东油 629 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 940 || South Oil 941||南油 940 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 941 || South Oil 941||南油 941 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="3" | [[TypeKapal 626tangki tanker|Type 626|Kapal watertangki tankerair (AWT) Type 626]] || Dong-Shui 643 || East Water 643||东水 643 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-Shui 644 || East Water 644||东水 644 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color: green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-Shui 938 || South Water 938||南水 938 || 1964Selepas onward1964 || 1200 [[Tan|t]] || Sea Fleet || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="26" | [[TypeKapal 632tangki tanker|Type 632|Kapal transport oiltangki tankerminyak (AOT) Type 632]] || rowspan="28" | Kelas Fulin class || Bei-You 400 || North Oil 400||北油400 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Bei-You 560 || North Oil 560||北油 560 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Bei-You 562 || North Oil 562||北油 462 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Bei-You 563 || North Oil 563||北油 563 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Bei-You 582 || North Oil 582||北油 582 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Bei-You 583 || North Oil 583||北油 583 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Bei-You 589 || North Oil 589||北油 589 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 606 || East Oil 606||东油 606 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 607 || East Oil 607||东油 607 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 609 || East Oil 609||东油 609 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 623 || East Oil 623||东油 623 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 626 || East Oil 626||东油 626 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 628 || East Oil 628||东油 628 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 629 || East Oil 629||东油 629 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Dong-You 632 || East Oil 632||东油 632 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 633 || East Oil 634||东油 633 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 635 || East Oil 635||东油 634 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 638 || East Oil 638||东油 635 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 639 || East Oil 639||东油 638 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 642 || East Oil 642||东油 642 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 923 || South Oil 923||南油 923 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Nan-You 924 || South Oil 924||南油 924 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| Nan-You 961 || South Oil 961||南油 961 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 962 || Nan-You 962||南油 962 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 963 || South Oil 963||南油 963 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-You 969 || South Oil 969||南油 969 || 1972Selepas onward1972 || 2200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="2" | [[TypeKapal 632tangki tanker|Type 632|Kapal watertangki tankerair (AWT) Type 632]] || Bei-Shui 572 || North Water 572||北水 572 || 1972Selepas onward1972 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Utara || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-Shui 970 || South Water 970||南水 970 || 1972Selepas onward1972 || 1200 [[Tan|t]] || Armada Laut Selatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| [[TypeKapal 637tangki tanker|Type 637|Kapal transporttangki oil tankerminyak (AOT) Type 637]]|| ? || Dong-You 637|| East Oil 637|| 东油 637|| Disember 1982 || 1100 [[Tan|t]] || Armada Laut Timur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="2" | [[TypeKapal 645tangki tanker|Type 645|Kapal transporttangki oil tankerminyak (AOT) Type 645]] || rowspan="6"| Kelas Guangzhou class|| Bei-You 571 || North Oil 571||北油 571 || ? || 530 [[Tan|t]] || Armada Laut Utaras || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-You 624 || East Oil 624||东油 624 || ? || 530 [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:red">Aktif</span style="color:red">
|-
| rowspan="4" | [[TypeKapal 645tangki tanker|Type 645|Kapal watertangki tankerair (AWT) Type 645]]|| Bei-Shui 590|| North Water 590||北水 590|| ? || 900 [[Tan|t]] || Armada Laut Utaras || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Bei-Shui 593|| North Water 593||北水 593|| ? || 900 [[Tan|t]] || Armada Laut Utaras || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-Shui 645|| East Water 645||东水 645|| ? || 900 [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Nan-Shui 954|| South Water 954||南水 954|| ? || 900 [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| rowspan="2" | [[TypeKapal 646tangki waterair tankerType 646]] (AWT) || rowspan="2"| ?|| Dong-Shui 646 || East Water 646||东水 646 || ? || 670 [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| Dong-Shui 647 || East Water 647||东水 647 || ? || 670 [[Tan|t]] || Armada Laut TimursTimur || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|-
| WaterKapal [[Tankertangki (ship)air|tankerKapal tangki]]s ofdari unknownkelas/jenis type/classtidak diketahui ||?|| Nan-Shui 960 || South Water 960||南水 960 || ? || ? [[Tan|t]] || Armada Laut SelatansSelatan || <span style="color:green">Aktif</span style="color:green">
|}
 
22,993

suntingan