Bahasa pengaturcaraan PL/I: Perbezaan antara semakan