Perbezaan antara semakan "Rampasan Air France 1976"

Kerajaan Uganda kemudian memohon persidangan [[Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu|Majlis Keselamatan]] bagi mendapatkan kutukan rasmi ke atas serangan Israel, atas alasan mencabul kedaulatan Uganda. Majlis Keselamatan menolak bagi meluluskan sebarang resolusi berkenaan perkara ini. Dalam kenyataan kepada Majlis Keselamatan, duta Israel [[Chaim Herzog]] berkata:
<blockquote>
WeKami comedatang withdengan apesanan simpleyang messagejelas tokepada the CouncilMajlis: wekami arebangga proudatas ofapa whatyang wetelah havekami donelakukan becausekerana wekami havetelah demonstratedmenunjukkan tokepada thedunia worldbahawa thatsebuah anegara smallyang countrykecil, indalam Israel'skeadaan-keadaan circumstancesdi Israel, withdengan whichyang themana membersahli-ahli ofMajlis thisini Councilsekarang aresudah by now all too familiarbiasa, themaruah dignityseorang of manlelaki, humannyawa lifemanusia anddan humankebebasan freedommanusia constitutemerupakan thenilai highest valuestertinggi. Kami Webangga arebukan proudsahaja notkerana onlykami becausemenyelamatkan welebih havedari savedseratus theorang livesyang oftidak over a hundred innocent peopleberdosamenlelaki, womenwanita anddan childrenkanak-kanakbut because of the significance of ourtetapi actkerana forkepentingan thetindakan causekami ofuntuk humankebebasan freedommanusia. <ref>(Chaim Herzog, Heroes of Israel, p. 284)</ref>
</blockquote>
ForOleh refusingkerana toenggan departberlepas whenwalaupun giventelah leavediarahkan tooleh dopara soperampas, byKapten theBacos hijackers,telah Captainditegur Bacossecara wasrasmi reprimandedoleh bypara hispegawai superiorsatasanya atdi Air France anddan suspendeddigantung fromdari dutytugas foruntuk asatu periodtempoh. [http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1154525798527&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter]
TheKepopularan popularityPerdana of Prime MinisterMenteri [[Yitzhak Rabin]] soaredmeloncak indi Israel forkerana meluluskan authorizingmisi thepenyelamatan successfulyang rescueberjaya.
 
==TV and Feature Film dramatizations==
21,052

suntingan