Perbezaan antara semakan "PostScript"

 
== Bahasa ==
PostScript ialah bahasa pengaturcaraan [[Turing-lengkap]] yang tergolong dalam kumpulan [[Bahasa pengaturcaraan perangkaian|perangkaian]]. Ia biasanya tidakbukan dihasilkan oleh manusia tetapi oleh atur cara yang lain. Bagaimanapun, atur cara dalam PostScript boleh ditulis sebagaimana dengan bahasa pengaturcaraan yang lain.
 
PostScript ialah bahasa tertafsir [[Bahasa pengaturcaraan berorientasi tindanan|berasaskan tindanan]] yang serupa dengan bahasa pengaturcaraan [[Forth (bahasa pengaturcaraan)|Forth]] tetapi mempuyai struktur data [[Sistem jenis|penjenisan]] kuat dan dinamik yang ilhami oleh struktur data yang didapati dalam [[bahasa pengaturcaraan Lisp]], [[ingatan beruang lingkup]] dan, sejak bahasa peringkat 2, [[Pungutan sampah (sains komputer)|pemungutan sampah]]. Sintaks bahasanya mengguna [[tatanama Poland songsang yang menyebabkan urutan operasi tidak jelas. Membaca atur cara memerlukan setakat latihan kerana seseorang perlu sentiasa mengingati reka letak [[Tindanan (strucktur data)|tindana]]. Kebanyakan ''operator'' (yang diistilahkan sebagai ''fungsi'' dalam bahasa yang lain) mengambil argumen daripada tindanan dan meletakkan hasilnya ke dalam tindanan. ''[[Literal (sains komputer)|Literal]]'' (misalnya, nombor) mempunyai kesan meletakkan satu salinan diri ke dalam tindanan. Struktur data yang canggih boleh membina pada jenis ''[[tatasusunan]]'' dan ''kamus'' tetapi tidak boleh diisytiharkan kepada sistem jenis yang melihat kesemuanya hanya sebagai tatasusunan dan kamus dan jestera, sebarang disiplin penjenisan yang lanjut yang dikenakan pada "jenis" tertakrif pengguna sebegini ditinggalkan kepada kod yang melaksanakannya.