Perbezaan antara semakan "Genre muzik"

203 bait ditambah ,  10 tahun lalu
Di Barat, hampir semua muzik, kecuali [[muzik tradisional]], mempunyai asal pergabungan. [[Genre pergabungan]] ialah genre muzik yang menggabungkan dua atau lebih genre, misalnya [[rock and roll]] pada asalnya dikembangkan daripada gabungan muzik [[blues]], [[muzik gospel]], dan [[lagu rakyat Amerika]]. Ciri-ciri utama genre pergabungan ialah perubahan [[tempo]], [[ritma]], dan kekadangnya, penggunaan "perjalanan" muzik yang panjang yang dapat dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih pendek, dengan setiapnya memiliki dinamik, gaya, dan tempo tersendiri.
 
ArtistsAhli whomuzik workyang inmengerjakan fusiongenre genrespergabungan aresering oftensusah difficultdikategorikan toke categorisedalam withingaya non-fusionbukan stylespergabungan. MostKebanyakan stylesgaya ofmuzik fusionpergabungan musicdipengaruhi areoleh influencedberbagai-bagai by various musicalgenre genresmuzik. WhileSedangkan thereterdapat arebanyak manyalasan reasonsuntuk forperkara thisini, thealasan mainutamanya reasonadalah iskerana thatkebanyakan mostgenre genrespergabungan evolvedberkembang outdaripada ofgenre-genre otheryang genreslain. When the newApabila genre finallybaharu identifiesakhirnya itselfmenuntut asdiri separate,sebagai theregenre isyang oftenberasingan, aseringnya largeterdapat graybanyak areaperkara inyang whichsamar-samar musiciansyang aremasih leftwujud. TheseAhli-ahli artistsmuzik generallyitu considerumumnya themselvesmenganggap partdiri ofsebagai bothsebahagian genreskedua--dua genre. AJustera, musicianseorang whoahli playsmuzik musicyang thatmain ismuzik dominantlyyang terutamanya bersifat muzik blues, influencedtetapi bydipengaruhi oleh rock, issering dilabelkan oftensebagai labelledahli amuzik blues-rock musician. TheGenre firstpertama ialah genre isyang themelahirkan onegenre fromyang whichbaru themanakala new one evolved.genre Thekedua secondialah genre isyang thelebih newerbaharu anddan less-dominantkurang genredominan indalam thepermainan artist'sahli playingmuzik itu. AnContoh example of akumpulan blues-rock group would beialah [[Stevie Ray Vaughan]] anddan [[Double Trouble (band)|Double Trouble]]. Vaughan, aseorang Texaspemain guitar blues guitarist,[[Texas]] surroundedyang bydiselubungi aoleh worlddunia in whichyang rock wasmerupakan dominatingmuzik musicyang dominan, usedmenggunakan kedua-dua rock anddan blues together.
 
==Aversi terhadap genre yang lain==