Perbezaan antara semakan "Seni tampak"

4,610 bait ditambah ,  12 tahun lalu
 
===Mata pelajaran Seni Visual===
Mata Pelajaran Seni visual dengan kod 970 merupakan mata pelajar diperingkat Sijil Tinggi Pelajaraan Malaysia (STPM). Bidang ini mula digubal dalam tahun 2000 dan dilaksanakan ditingkatan enam seluruh Malaysia. Dua tumpuanaspek bidangutama senidalam visualsukan ialahini pengkaryaaniaitu Apresiasi Seni Visual dan perekaanPenghasilan Seni Visual. AntaraSukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen, kandunganiaitu bidang
(a) Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan)
(b) Lukisan
(c) Projek Penghasilan Karya
 
Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada empat kertas, iaitu
(a) Kertas 1: Teori Seni Visual − Teori
(b) Kertas 2: Lukisan − Praktikal
(c) Kertas 3: Projek Penghasilan Karya − Kerja kursus (teori dan praktikal)
(d) Kertas 4: Teori Penghasilan Karya − Teori
 
Bentuk Peperiksaan:
 
Calon sekolah kerajaan dikehendaki mengambil Kertas 1, 2, dan 3 manakala calon sekolah swasta dan
calon persendirian individu dikehendaki mengambil Kertas 1, 2, dan 4.
Kertas 1: Teori Seni Visual (3 jam)
Kertas ini terdiri daripada tiga bahagian, iaitu Bahagian A, B, dan C. Bahagian A mengandungi
beberapa soalan pendek dan/atau struktur yang memerlukan jawapan yang pendek. Bahagian B
mengandungi 4 soalan esei tentang Apresiasi Seni Visual, dan Bahagian C mengandungi 2 soalan esei
tentang teori penghasilan. Soalan-soalan dalam ketiga-tiga bahagian ini meliputi tajuk-tajuk dalam
sukatan pelajaran bagi bahagian Teori Seni Visual. Calon dikehendaki menjawab semua soalan
dalam Bahagian A, dua soalan daripada Bahagian B, dan satu soalan daripada Bahagian C.
Kertas 2: Lukisan (3 jam)
 
Kertas ini adalah berasaskan kepada seting yang disediakan. Calon akan diuji dalam kemahiran
melukis mengikut fokus dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. Ini termasuklah
kebolehan menterjemahkan isu, seperti pewujudan kesan ruang, suasana, ekspresi, dan sifat objek.
Gubahan komposisi, kesesuaian media dan teknik serta aplikasi asas seni reka dalam pengkaryaan
merupakan elemen penting dalam lukisan.
Media yang digunakan dalam pengkaryaan ini ialah media kering.
Calon dikehendaki melukis keseluruhan susunan objek yang disediakan.
Kertas 3: Projek Penghasilan Karya (Februari hingga September tahun kedua)
Kertas ini bertujuan menguji kemahiran calon untuk menghasilkan karya seni visual sama ada dalam
bentuk pengkaryaan atau perekaan. Aspek yang akan dinilai ialah proses (portfolio) dan hasil karya.
Proses penghasilan perlu merujuk kepada tatacara penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam
penyediaan portfolio dan hasil karya (halaman 8 dan 9).
Skop kajian dan penghasilan adalah seperti yang berikut:
Pengkaryaan Perekaan
Seni halus
• Lukisan
• Catan
• Seni cetak
• Arca
(a) Komunikasi visual
• Grafik
• Multimedia
• Animasi
• Laman web
(b) Reka bentuk teknologi
• Industri
• Automobil
• Seramik
• Fesyen
• Tekstil
(c) Reka bentuk persekitaran
• Landskap
• Hiasan dalaman
Kriteria penilaian
Kriteria penilaian bagi portfolio dan hasil karya adalah seperti yang berikut.
(a) Portfolio
(i) Pengolahan tema yang telah ditentukan berdasarkan kajian dan penyelidikan
(ii) Lakaran-lakaran yang sesuai berdasarkan rujukan visual yang berkaitan
(iii) Percubaan dan pemilihan bahan dan teknik yang sesuai
(iv) Pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya
(v) Rujukan dan sumber maklumat
(vi) Gambar foto karya perlu juga dikepilkan dalam portfolio.
Nota: Semua proses penghasilan perlu didokumenkan mengikut turutan.
(b) Hasil karya
(i) Kesesuaian tema yang dipilih dengan karya yang dibuat
(ii) Kesesuaian penggunaan media dan teknik
(iii) Pengolahan aspek komposisi
(iv) Pertimbangan fungsi dan estetik
(v) Keaslian
(vi) Kemasan
 
Kertas 4: Teori Penghasilan Karya (2 jam)
Kertas ini bertujuan menguji kefahaman calon dalam aspek teori penghasilan karya seni visual dalam
bentuk pengkaryaan dan perekaan. Dua soalan esei akan dikemukakan dan calon dikehendaki
menjawab semua soalan.
Proses penghasilan perlu merujuk kepada tatacara penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam
penyediaan portfolio dan hasil karya (halaman 8 dan 9).
Calon dikehendaki membawa peralatan yang sesuai seperti pensel warna, alat geometri, media kering,
dan pen teknikal semasa menduduki peperiksaan kertas ini.
Calon persendirian individu, calon sekolah swasta, calon yang mengulang Tingkatan Enam atas (sama
ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta), dan calon yang tidak mengikuti persekolahan dalam
Tingkatan Enam bawah dan Tingkatan Enam atas berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau
sekolah swasta) dikehendaki mengambil kertas ini. Calon sekolah kerajaan yang tidak
mempunyai kemudahan untuk melaksanakan projek penghasilan karya (Kertas 3) boleh
mengambil kertas ini dengan memohon kebenaran daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.
 
===Keindahan===
9

suntingan