Konvensyen Paris untuk Perlindungan Hak Perindustrian - Bahasa lain