Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah ibni al-Marhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah - Bahasa lain