Kimaragang

'Kimaragang merupakan salah satu dari suku kaum di etnik Sabah. Mereka kini digolongkan ke dalam kelompok kaum Kaum Kadazan-Dusun disebabkan mereka berkongsi adat resam dan bahasa yang hampir serupa. Kimaragang ialah sebuah bangsa etnik Dusun Kadazan yang majoritinya mendiami kawasan di Utara Sabah merangkumi kawasan Kota Marudu, Malobang, Mendurian, Teluk Marudu dan Pitas. Ada sesetengah pihak yang menyatakan bahawa Kimaragang berasal dari nama 'Nunuk Ragang' iaitu pokok ara yang diatakan asal mulanya suku kaum Dusun Kadazan menetap di Sabah. Kimaragang juga dikatakan berasal dari pada panaitan kawasan Pitas/Sandakan juga dikatakan wujudnya seorang pahlawan yang gagah perkasa iaitu Tumunda,beliau juga dikatakan mempunyai ramai istri disetiap kampung.

Seperti halnya dengan daerah-daerah yang lain, daerah Kota Marudu itu sendiri terdiri daripada beberapa buah zon / mukim kampung. Antaranya ialah;

MUKIM ULU BENGKOKA - Samparita - Samparita Tengah - Samparita Laut - Bombong (1,2,3 & 4) - Kinangkaban - Soniton Ulu - Sonsogon Suyad - Sonsogon Magandai - Sonsogon Paliu - Binontungan Suyad


MUKIM TANDEK - Tondig - Tingkalanon - Togudon - Tinogu - Morion - Batition - Nolotan - Masolog - Damai - Rasak Darat - Rasak Laut - Tanjung Batu Laut - Tanjung Batu Darat - Marasinsim - Taritipan - Tandek Laut - Salimandut - Tarangkapas - Kampung Rakit - Togudon - Liabas - Mantus - Koromoko - Parong - Talantang - Langkabungan - Mangkalua