Kinematik sudut ialah salah satu komponen fizik yang menyentuh tentang pergerakkan objek di dalam suatu pusingan.

Komponen-komponen kinematik sudut

sunting

Lihat juga

sunting

Perhubungan di antara kinematik sudut dan kinematik linear