Kintak

Kumpulan etnik peribumi Malaysia

Suku Kintak merupakan orang asli dari puak Negrito yang terdapat di Perak.