Kitab Zakharia adalah salah satu nabi kecil dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristian . [1] Buku ini ditulis oleh seorang nabi bernama Zakharia, yang hidup pada masa yang sama dengan nabi lain bernama Hagai, sehingga latar belakang ekonomi, politik dan agama kedua-dua nabi itu tidak jauh berbeza. [1] Beberapa istilah digunakan untuk Zakharia seperti nabi kerajaan baru dan nabi zaman yang akan datang. [1] [2]

Latar belakang

sunting

Latar belakang kitab Zakharia tidak jauh berbeza dengan latar belakang kitab Hagai . [1] Zakharia berkhidmat pada 520-518 SM. [3] Pada tahun pertama pemerintahan Raja Koresh yang Agung dari Persia, sebuah dekri telah dikeluarkan untuk mengembalikan orang Yahudi yang telah diasingkan dalam kerajaan Babylonia ke negerinya. [4] Zerubabel anak Sealtiel dan pewaris sah raja Daud, yang memimpin kumpulan itu dalam perjalanan pulang ke negeri mereka. [4] Raja ini juga memberi kebenaran untuk membina semula Kaabah . [4] Walau bagaimanapun, respons yang diberikan oleh orang Israel terhadap rancangan pembinaan itu tidak seperti yang diharapkan oleh nabi Zakharia dan Hagai, jadi Zakharia dan Hagai cuba menggerakkan bangsa itu untuk memperbaharui aktiviti, dan kawasan Kaabah telah disediakan. [4] Kedua-dua nabi ini berusaha untuk merangsang semangat kerja yang longgar orang Yahudi. [1] Kuil itu telah siap pada tahun keenam Darius Hystaspes . [1]

Kandungan

sunting

Berdasarkan masa atau kalendar, garis besar kitab Zakharia terbahagi kepada dua iaitu nubuatan pertama iaitu antara 520 hingga 518 SM iaitu semasa pembinaan Kaabah. [3] Tarikh nubuatan kedua tidak diketahui tetapi ia mungkin telah wujud sebelum tempoh pelayanan Zakharia. [3] Isi kandungan kitab Zakharia adalah seperti berikut: [3]

Nubuatan antara Tahun 520-518 SM

sunting
 1. Zakharia 1:1 merupakan sebuah pengantar yang mengatakan bahwa Zakharia berada dalam garis nabi-nabi yang benar.[3]
 2. Zakharia 1:7 merupakan penglihatan pertama dari Zakharia yaitu para penunggang kuda yang memberitahu bahwa Tuhan akan memulihkan Yerusalem .[3]
 3. Zakharia 1:18 merupakan penglihatan kedua dari Zakharia yaitu empat tanduk yang hancur yang dihancurkan oleh para tukang besi.[3]
 4. Zakharia 2:1 merupakan penglihatan ketiga dari Zakharia mengenai Yerusalem yang baru bahwa Yerusalem yang baru tidak lagi tempat yang terdiri dari suatu tembok yang memisahkan orang Yahudi dan yang bukan Yahudi.[3] Yerusalem yang baru merupakan suatu tempat atau rumah bagi orang Yahudi maupun bagi orang non-Yahudi.[3]
 5. Zakharia 3:1 merupakan penglihatan keempat dari Zakharia mengenai Yosua sebagai imam besar.[3] Dalam penglihatan ini Yosua yang dituduh oleh iblis telah dibersikan oleh Allah.[3]
 6. Zakharia 4:1 merupakan penglihatan kelima dari Zakharia adalah kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun.[3]
 7. Zakharia 5:1 merupakan penglihatan keenam dari Zakharia mengenai gulungan kitab yang terbang yang membawa perkataan Tuhan mengenai penghukuman.[3]
 8. Zakharia 5:5 merupakan penglihatan ketujuh mengenai perempuan yang berada dalam gantang.[3] Penglihatan ini berkaitan dengan kerajaan Babel sebagai tempat di mana Israel dibuang.[3]
 9. Zakharia 6:1 merupakan penglihatan kedelapan dari Zakharia mengenai sebuah kereta pertempuran yang berjalan melalui bumi di mana Tuhan sebagai pemimpin dari kereta tersebut.[3]
 10. Zakharia 6:9 menggambarkan mengenai Yosua dinobatkan sebagai suatu keturunan mesias yang akan membangun bait Allah.[3] Ia juga akan memerintah sebagai raja imam.[3]
 11. Zakharia 7:1 sampai Zakharia 8:23 berisi sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan puasa yang diadakan berkaitan dengan kejatuhan Yerusalem pada tahun 587 Sebelum Masehi.[3] Dalam bagian ini juga diceritakan bahwa puasa akan diubah menjadi sebuah pesta makan di mana semua bangsa akan ikut serta.[3]

Nubuatan yang mendahului Zaman Zakharia

sunting
 1. Zakharia 9:1 yang berisi mengenai penghukuman atas musuh Israel yang datang dalam terang kedatangan sang raja damai.[3]
 2. Zakharia 10:1 yang berisi mengenai gembala yang jahat yang memberikan tempat kepada pemimpin ilahi untuk mengumpulkan orang-orangnya.[3]
 3. Zakharia 11:1 menceritakan mengenai gembala yang baik yang mengacaukan gembala yang jahat.[3] Namun, tindakannya itu ditolak oleh dombanya, yang kemudian menderita di bawah kuasa gembala yang jahat.[3]
 4. Zakharia 12:1 menceritakan mengenai Yerusalem yang dalam keadaan sukar.[3]
 5. Zakharia 13:1 menceritakan mengenai ramalan bangsa Yahudi berhenti ketika Allah memukul dan membuka sumber air yang membersihkan dosa.[3]
 6. Zakharia 14:1 menceritakan mengenai keadan sulit yang dialami Yerusalem yang diikuti dengan berkat juga penghukuman akan kerajaan Allah.[3]
 1. ^ a b c d e f (Indonesia) Frank M. Boyd. 2006. Kitab nabi-nabi kecil. Jawa timur: Gandum Mas. Hlm 147-168.
 2. ^ (Indonesia) C. Hassel Bullock. 2002. Kitab Nabi-nabi Perjanjian Lama. Jawa timur, Malang: Gandum Mas. Hlm 421-439.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa (Inggeris) J.D.Douglas. 1962. New Bible Dictionary. England: Inter-Varsity press. Hlm 1275-1277.
 4. ^ a b c d (Indonesia) 1980. Tafsiran Alkitab Masa Kini 2. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Hlm 720-751.