Kolej Matrikulasi Perlis

Kolej Matrikulasi Perlis (KMP) ialah Kolej Matrikulasi yang tertua di Malaysia.KMP mula dibina di atas tanah seluas 75 ekar pada bulan Januari 1998 di Arau, Perlis.[1] KMP siap dibina pada Mac 2000 dan telah beroperasi mulai 3 Julai 2000. KMP merupakan sebuah kampus yang moden dan mempunyai kelengkapan terkini selaras dengan hasrat dan cita-cita murni Falsafah Pendidikan Negara. KMP juga menawarkan kursus-kursus dalam bidang sains dan sastera ikhtisas di samping kursus-kursus elektif ke arah melahirkan pelajar yang cemerlang.

Kolej Matrikulasi Perlis
MotoKeimanan Menjana Perubahan
Ditubuhkan pada3 Julai 2000
Lokasi
Laman sesawangwww.kmp.matrik.edu.my

Visi sunting

Menjadi sebuah Institusi Pra-Universiti yang cemerlang

Misi sunting

Memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti sebagaimana yang ditetapkan oleh BMKPM ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan serta diiktiraf oleh Institusi Pengajian Tinggi Dalam dan Luar Negara.

Moto sunting

Keimanan Menjana Perubahan

Lagu Kolej sunting

Indah mempersona wajahmu suasana ceria
Kolej ku damai permai sentiasa
Kehidupan berbudaya
Kukuh kerjasama
Bersatu beretika

Visi kejayaan
Disiplin diutama
Komitmen tinggi setiap masa
Cabarankan ditempuhi
Berprestasi tinggi
Lahirkan insan yang berkualiti

Kolej Matrikulasi Perlis
Cemerlang berusaha
Menggapai wawasan

Kolej Matrikulasi Perlis
Megah di puncak jaya
Keimanan Menjana Perubahan

SUSUNAN MELODI : Keimanan Menjana Perubahan

E              C#           D        E           F#           E            C#          D             E              E             E          F#           E

In            dah        mem    per        so           na           su          a              sa           na           ce          ri             a

E              F#           F#           F#           G#          A           G#          C#         D            E

Ko           lej           ku           da           mai         per        mai         sen         tia           sa

C#           C#           B             A             A          A             B            C#

Ke           hi            du           pan        ber         bu          da           ya

F#           E            F#         E            D             C#          

Ku           kuh        ker         ja           sa            ma

B             C#           D             E            F#          C#           E

Ber         sa            tu            ber         e            ti            ka

E              C#           D            E           F#           E­­

Vi            si             ke           ja           ya           an

C#           D             E            E           E            F#           E

Di            sip          lin           di           u             ta            ma

E              F#           F#           F#        G#          A           G#          C#           D             E

Ko           mit         men       ting        gi             se          ti             ap           ma          sa

C#           C#           B             A            A             A           B           C#

Ca           ba           ran         kan         di            tem       pu           hi

F#           E          F#           E              D         C#          

Ber         pres       ta            si            ting        gi

 B            C#          D             F#           A            G#         E           G#          B            A

La            hir           kan         in           san         yang      ber         kua         li             ti

A             A             B           C#          E            E             E              C#          B

Ko           lej           Mat        ri            ku           la             si             Per         lis

G#          G#          A             G#          B             F#           E

Ce           mer        lang        ber         u            sa           ha

E              F#        G#          A            C#           B

Meng    ga          pai          wa          wa          san

A             A             B          C#           E           E              E              C#           B

Ko           lej           Mat        ri            ku           la             si             Per         lis

A             G#          A             B             C#        A            F#

Me         gah         di            pun        cak         ja           ya

F#           C#           D             B             G#       A           B             C#           B             A#          B

Ke           I               ma          nan        Men      ja           na           Pe           ru           ba           han

Prasarana sunting

 • Blok Pentadbiran
 • Blok Pensyarah
 • Makmal Sains
 • Makmal Komputer
 • Dewan Kuliah
 • Bilik Tutoran
 • Bangunan Peperiksaan Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun
 • Dewan Sri Kayangan
 • Masjid
 • Astaka
 • Asrama
 • Pejabat Felo
 • Kafeteria
 • Bank
 • Kedai Serbaneka
 • Kuarters Staf
 • Pondok Pengawal
 • Garaj Bas

Rujukan sunting

 1. ^ "Kolej Matrikulasi di Malaysia". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-08. Dicapai pada 2018-08-08.

Pautan luar sunting