Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Inggeris: Selangor International Islamic University College; pernah dikenali sebagai: Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR)) telah ditubuhkan pada 1995 sebagai kolej swasta dan dimiliki sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ditubuhkan di bawah Akta IPTS 1996. Penubuhannya secara rasmi pada 15 Februari, 1995 juga membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam membangunkan agenda pendidikan dan kecemerlangan ilmu.[1]

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
كوليج اونيۏرسيتي اسلام انتارابڠسا سلاڠور
Kolej Universiti Islam Selangor.png
MotoPemangkin Tradisi Ilmu
Moto dalam bahasa Inggeris
The Catalyst of Knowledge Tradition
JenisKolej Universiti Swasta
Ditubuhkan pada1995
PengarahYang Amat Berhormat Tuan Amirudin Shari
RektorProf. Madya Dato' Dr Ab Halim Tamuri
Lokasi,
Laman sesawanghttp://www.kuis.edu.my

Sehingga kini KUIS masih mengekalkan objektif awal penubuhannya untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional dan golongan teknokrat Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan islam.

Selain itu juga, KUIS juga berperanan menyediakan alternatif bagi lepasan sekolah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

SejarahSunting

Kampus sementara yang mana KUIS memulakan operasi awalnya terletak di bangunan sementara di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Pada tahun 2000, KUIS telah berpindah ke kampus baru yang dibina meliputi seluas 104 ekar di kawasan yang strategik di Bandar Seri Putra, Kajang. Lokasi baru ini terletak kira-kira 25 km dari selatan Bandaraya Kuala Lumpur dan 20 km dari utara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang.

Kampus ini secara rasminya dibuka oleh Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Sultan Selangor Darul Ehsan yang ke-9 pada 25 Mei 2002. Aspirasi dan komitmen KUIS ialah supaya menjadi institusi bertaraf dunia dan memimpin dalam pendidikan Islam swasta di Malaysia.

Sejak penubuhannya, KUIS mengalami pertumbuhan populasi pelajar daripada hanya memiliki 60 orang pelajar pada 1995 meningkat kepada lebih daripada 4,500 pelajar termasuk kemasukan pelajar antarabangsa dari negara-negara ASEAN, Timur Tengah dan benua Afrika hinggalah ke China.

Sehingga kini, KUIS telah menghasilkan lebih dari 3,000 graduan.

Moto, Visi, Misi, Falsafah & Matlamat[2]Sunting

Moto
Peneraju Tradisi Ilmu

Visi
Memartabatkan KUIS sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam bertaraf dunia yang mendapat keredhaan Allah.

Misi
Bertekad ke arah mencapai kecemerlangan pengurusan, akademik dan sahsiah pelajar melalui penggunaan teknologi terkini dan perkhidmatan berkualiti berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Falsafah
Kesepaduan antara ilmu, iman dan amal menjadi dasar ke arah melahirkan insan yang bertaqwa dan berketerampilan untuk menyumbang kepada kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.

Matlamat
Membentuk dan mendidik generasi ummah agar menjadi insan soleh melalui dasar pendidikan yang berteraskan ilmu naqli (revealed knowledge) dan ilmu aqli (acquired knowledge) yang berpaksikan tauhid untuk melahirkan generasi profesional yang seimbang bagi menghadapi cabaran zaman.

PentadbiranSunting

Lembaga Pengarah[3]Sunting

Pengerusi : YAB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali (Menteri Besar Selangor)

Ahli Lembaga :

- YB Dato' Haji Mohammed Khusrin Haji Munawi (Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)

- YB Dato' Noordin Sulaiman (Pegawai Kewangan Negeri Selangor)

- YB Tuan Mohd Azari Harun (Penasihat Undang-undang Negeri Selangor)

- YBhg Dato' Setia Haji Mohamad Adzib Mohd Isa (Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor)

- YB Dato' Dr Ahmad Yunus Hairi (EXCO Agama Islam Negeri Selangor)

- YBhg Sahibul Fadilah Dato' Haris Kassim (Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor)

- YBhg Prof. Dr Mujaini Tarimin (Dekan Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNISEL)

- YBhg Prof. Madya Dato' Dr Ab Halim Tamuri (Ketua Eksekutif / Rektor)

Pengurusan[4]Sunting

Rektor : Prof. Madya Dato' Dr Ab. Halim Tamuri

Timbalan Rektor Akademik & Penyelidikan : Dr Mohamad Syukri Abdul Rahman

Timbalan Rektor Pembangunan Mahasiswa & Alumni : Dr Mokmin Basri

Pendaftar : En. Zulhizzam Hamzah

Bendahari : Pn. Nor Hafizin Abdul Wahab

Penasihat Undang-Undang : Pn. Rohaiza Mat Noh

Ketua Pustakawan : Cik Hajah Noorlia Ramli

Program PengajianSunting

Bersandarkan misi dan visi yang jelas, KUIS terus mengorak langkah ke hadapan mendepani pelbagai cabaran dan perubahan. Falsafah kesepaduan ilmu yang didukung adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang boleh memajukan negara di masa hadapan.

Selaras dengan itu, KUIS telah menawarkan program pengajian ke 5 peringkat[5].

 1. Program Asasi
 2. Program Diploma
 3. Program Sarjana Muda
 4. Program Sarjana
 5. Program Doktor Falsafah

5 jenis program Asasi, 23 jenis program Diploma, 19 jenis program Sarjana Muda, 3 jenis program Ijazah Sarjana, 2 program Doktor Falsafah yang merangkumi bidang Ilmu Pengajian Islam, Perniagaan, Perakaunan, Perbankan Islam, Pengurusan Sumber Manusia, Informasi dan Teknologi, Multimedia, Penyiaran, Komunikasi, Kejururawatan, Pengajian Islam dan Bahasa.

FakultiSunting

Akademi IslamSunting

Akademi Islam[6] merupakan sebuah Fakulti terawal (sejak tahun 1995) di KUIS yang menumpukan kepada penawaran perkhidmatan pendidikan khasnya dalam bidang Pendidikan Islam. Akademi Islam bertekad untuk melahirkan graduan yang kompeten bukan sahaja daripada aspek keilmuan tetapi juga akhlak dan kemahiran bagi mencapai matlamat mardhatillah. Bermula dengan Sekolah Pengajian Islam (SPI), kini Akademi Islam telah melahirkan ramai graduan dan cendekiawan yang tidak kurang hebatnya di peringkat domestik dan antarabangsa bagi meneruskan bidang industri pendidikan di Malaysia khususnya di Selangor.

Pada masa kini Akademi Islam menawarkan 7 program diploma, 7 program Sarjana Muda dan 1 program Sarjana. Pendekatan yang dilakukan masih meneruskan kursus integrasi ilmu antara ilmu-ilmu asas Pengajian Islam dan bidang-bidang profesional seperti Multimedia, Komunikasi dan Pengurusan Sumber Insan.

Mempunyai 8 buah jabatan, iaitu Jabatan Bahasa & Kesusasteraan Arab, Jabatan Syariah, Jabatan Usuluddin, Jabatan Al-Quran & Al-Sunnah, Jabatan Dakwah & Pengurusan, Jabatan Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Jabatan Undang-Undang dan Jabatan Bahasa Arab.

Program yang ditawarkanSunting

 1. Sarjana Syariah (Pengurusan) (Kepujian)
 2. Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
 3. Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
 4. Sarjana Muda Usuluddin Dengan Multimedia (Kepujian)
 5. Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Qiraat (Kepujian)
 6. Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
 7. Sarjana Muda Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
 8. Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (kepujian)
 9. Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 10. Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 11. Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan Al-Sunnah)
 12. Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
 13. Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat
 14. Diploma Syariah & Perundangan Islam
 15. Diploma Bahasa Arab

Fakulti Pengurusan & MuamalahSunting

Fakulti Pengurusan dan Muamalah[7] ini menyediakan tenaga kerja Muslim yang profesional dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti perbankan, perakaunan, ekonomi, pengurusan perniagaan dan pengurusan sumber manusia. Graduan fakulti ini diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam pelbagai bidang pekerjaan berlandaskan prinsip dan ajaran Al-Quran.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tentang Pengurusan Perniagaan mengikut perspektif Islam seperti Perbankan Islam, Insurans Islam, Etika Perniagaan Islam bersesuaian dengan dasar penerapan Islam yang diterapkan oleh kerajaan di kalangan kakitangan awam dan swasta. Pelajar akan didedahkan kepada prinsip-prinsip Islam yang berkaitan asas Pengurusan Perniagaan termasuk konsep Islam sebagai Ad-din, sumber-sumber hukum, asas muamalat, ekonomi Islam, riba, akad, zakat perniagaan, etika perniagaan Islam, prinsip-prinsip pengurusan dan kewangan Islam.

Mempunyai 8 buah jabatan iaitu Jabatan Perakaunan, Jabatan Pengurusan Perniagaan, Jabatan Perbankan Dan Kewangan, Jabatan Pengurusan Potensi Insan, Jabatan Ekonomi, Jabatan Sains Kejururawatan, Jabatan Linguistik & Kesusasteraan Inggeris dan Jabatan Komunikasi

Program yang ditawarkanSunting

 1. Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)
 2. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
 3. Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
 4. Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan (Kepujian)
 5. Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 6. Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
 7. Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian)
 8. Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
 9. Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)
 10. Diploma Perakaunan
 11. Diploma Pengurusan Perniagaan
 12. Diploma Perbankan Islam
 13. Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 14. Diploma Ekonomi
 15. Diploma Keusahawanan
 16. Diploma Perancangan Kewangan Islam
 17. Diploma Komunikasi
 18. Diploma Pengajian Bahasa Inggeris
 19. Diploma Kejururawatan

Fakulti Sains & Teknologi MaklumatSunting

Fakulti Sains & Teknologi Maklumat[8] ini diperkenalkan bagi menyediakan tenaga mahir dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat (ICT). Kurikulum fakulti ini digubal dengan memberi penumpuan kepada teras dalam teknologi maklumat dan bidang sokongan yang membantu proses pembinaan kemahiran pelajar dalam hubungan kemanusiaan dan organisasi.

Mempunyai 5 buah jabatan, iaitu Jabatan Teknologi Maklumat (Multimedia), Jabatan E-Dagang, Jabatan Sains Komputer, Jabatan Teknologi Rangkaian dan Jabatan Kemahiran & Kursus Teras

Program yang ditawarkanSunting

 1. Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian)
 2. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Perisian Dengan Kepujian
 3. Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Rangkaian) (Kepujian)
 4. Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 5. Diploma Sains Komputer
 6. Diploma Teknologi E-Dagang

Fakulti PendidikanSunting

Fakulti Pendidikan[9] ini ditubuhkan bagi memartabatkan profesion pendidikan dengan melahirkan para pendidik yang berketerampilan, berasaskan budaya ilmu, teknologi dan beretika selari dengan nilai-nilai Islam bagi mendapatkan keredaan Allah. Ini juga selaras dengan misi fakulti iaitu melahirkan para pendidik yang berinovatif dan celik teknologi seiring dengan keperluan semasa, melahirkan para pendidik yang berupaya mengaplikasikan teori-teori pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan melahirkan para pendidik yang dapat melaksanakan tugas berpandukan etika kerja yang cemerlang dan mampu berdaya saing.

Mempunyai 4 buah jabatan, iaitu Jabatan Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Bahasa, Jabatan Perkaedahan dan Jabatan Ko Kurikulum & Amalan Pendidikan.

Program yang ditawarkanSunting

 1. Diploma Perguruan ( Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua) (TASL)
 2. Diploma Perguruan (Teaching English As A Second Language) (TESL)
 3. Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)

Pusat / InstitutSunting

Pusat AsasiSunting

Pusat Asasi KUIS[10] ditubuhkan pada bulan Ogos 2008 bagi melaksanakan program-program di peringkat Kursus Asas dan bertujuan menyediakan calon untuk peringkat Ijazah Pertama di KUIS. Dengan kata lain, program-program yang ditawarkan di Pusat Asasi ini merupakan ‘feeder’ program kepada program Sarjana Muda yang ditawarkan di Fakulti Pengajian. Melalui program-program yang ditawarkan KUIS beriltizam untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bakal menjadi pelajar cemerlang di peringkat ijazah pertama yang seterusnya menjadi graduan yang berkualiti, berketrampilan dan berdaya maju dalam bidang-bidang yang diceburi.

Program-program di peringkat pra-ijazah yang ditawarkan merupakan ‘feeder’ program kepada program sarjana muda KUIS. Ia memberi dan menambah peluang pengajian pra-universiti kepada Bumiputra Islam sebelum melangkah ke peringkat ijazah pertama. Di samping itu, ia adalah laluan singkat ke peringkat ijazah pertama di KUIS tanpa melalui program di peringkat diploma yang ditawarkan selama tiga tahun (atau enam semester). Justeru, pelajar lepasan SPM dari pelbagai jenis sekolah yang memperolehi pencapaian yang baik boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program pengajian di peringkat asasi ini.

Mempunyai 5 buah Jabatan, iaitu Jabatan Asasi Pengajian Islam, Jabatan Asasi Pengurusan, Jabatan Asasi Teknologi Maklumat, Jabatan Asasi Bahasa dan Jabatan Asasi Komunikasi.

Program yang ditawarkanSunting

 1. Kursus Asas Pengajian Islam
 2. Pengajian Asasi Pengurusan
 3. Pengajian Asas Teknologi Maklumat
 4. Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab
 5. Pengajian Asas Komunikasi

Pusat Pengajian SiswazahSunting

Pusat Pengajian Siswazah (PPS)[11] ditubuhkan pada akhir Disember 2006 yang dipertanggungjawabkan mentadbir dan mengurus serta mengkoordinasikan penawaran program akademik diperingkat ijazah tinggi (ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah).

Program yang ditawarkanSunting

 1. Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat. Senarai Bidang Penyelidikan Program :
  1. Kursus Syariah:
   • - Fiqh, Usul dan Kaedah
   • - Fiqh Mua'sarah
   • - Syariah dan Ekonomi
   • - Siyasah Syar'iyyah
  2. Kursus Usuluddin:
   • - Al-Quran dan Hadis
   • - Aqidah, Falsafah, Tasawwuf dan Pemikiran
   • - Dakwah dan Pembangunan Insan
   • - Perbandingan Agama
  3. Kursus Pengajian Islam:
   • - Pendidikan Islam dan Teori Ilmu
   • - Islam, Sains dan Teknologi
   • - Islam dan Kajian Sosial
   • - Sejarah dan Ketamaddunan Islam
  4. Kursus Pengajian Perniagaan (berfokuskan perspektif Islam):
   • - Pengurusan perniagaan
   • - Laporan kewangan
   • - Pemasaran
   • - Kewangan untuk perdagangan antarabangsa
   • - Perbankan dan kewangan
   • - Pemerintah baik
   • - Plan pengurusan/perniagaan
  5. Kursus Bahasa dan Kesusteraan:
   • - Pengajian bahasa
   • - Komunikasi dan terjemahan
   • - Kesusasteraan bahasa
 1. Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)
 2. Sarjana Syariah (Pengurusan) (Kepujian)

KUISCELL Sdn. Bhd.Sunting

KUISCELL Sdn. Bhd.[12] ialah sebuah syarikat di bawah Selaras dengan keperluan untuk bersaing dengan institusi pengajian lain, dan keperluan untuk memenuhi daya saing global untuk mempunyai masyarakat berpengetahuan luas (k-masyarakat) dan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor telah membina pusat pengajian jangka panjangnya yang tersendiri. Peranan pusat ini adalah untuk menyediakan perniagaan am untuk kolej dan untuk melahirkan modal insan yang mahir dan mampu untuk berdaya saing. Kedua-dua cita-cita akan dicapai melalui kursus-kursus yang dibangunkan untuk masyarakat awam serta pelajar-pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam usaha untuk menambah nilai kepada pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi sebelum ini. Oleh itu, mereka boleh menyumbang kepada pembangunan syarikat mereka dan pembangunan peribadi mereka sendiri masa akan datang.

Program yang ditawarkanSunting

 1. Sijil Senireka Grafik
 2. Sijil Asas Perakaunan
 3. Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak
 4. Sijil Profesional Mutawwif
 5. Kursus Pengajian Al-Quran Tajwid Tatbiqi
 6. Kursus Tadabbur Al-Quran (Tafsir)
 7. Kursus Intensif Bahasa Arab
 8. English Language Proficiency

Pusat Pembangunan PenyelidikanSunting

Pusat Pembangunan Penyelidikan[13] telah ditubuhkan pada 1 Januari 2002 (ditubuhkan dengan nama Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Akademik–PPPA). Ketika itu objektif penubuhan PPP adalah untuk pembangunan di KUIS.

Berikut adalah antara fungsi dan gerak kerja yang dilakukan oleh PPP bermula dari 2002 hingga 2008:

 1. Gerak Kerja Penubuhan Fakulti Sains Kejururawatan & Kesihatan Sekutu (FSKKS)
 2. Dokumen menaik taraf KISDAR kepada Kolej Universiti (KUIS)
 3. Gerak Kerja Penubuhan Pusat Pengajian Siswazah (PPS)
 4. Dokumen menaik taraf KUIS kepada Universiti Penuh
 5. Menjalin jaringan kerjasama Akademik antara KUIS dengan IPT timur tengah

Bermula tahun 2009, PPP mula menumpukan kepada pengurusan penyelidikan di KUIS. Dalam usaha untuk menggiatkan dan menyemarakkan budaya penyelidikan dan penerbitan di kalangan pensyarah, PPP telah menganjurkan beberapa siri latihan dalam bidang berkaitan khususnya kepada kakitangan adademik KUIS dengan menjemput panel-panel dan tokoh akademik berpengalaman daripada IPTA untuk berkongsi ilmu dan seterusnya memandu arah bagi menjamin kualiti penyelidikan KUIS diteruskan.

Institut Kajian Hadis SelangorSunting

Institut Kajian Hadis Selangor pada mulanya adalah satu institusi di bawah kerajaan negeri Selangor (MAIS-JAIS). Ia bermula dari hasrat kerajaan negeri untuk memenuhi keperluan masyarakat bagi mendapatkan sumber pendidikan dan kesedaran tentang peri pentingnya Hadis dalam praktik kehidupan sehari-hari individu Muslim amnya.

Idea penubuhan institusi ini tercetus secara rasminya pada 26 Mac, 2006 apabila Ahli Lembaga Pengarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) meminta supaya satu pusat kajian al-Hadis ditubuhkan dalam satu mesyuarat agung. Seterusnya, majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang ke-21 telah meluluskan syor penubuhan Institut Kajian Hadis Selangor pada 4 Julai, 2007.

Sekolah Bina InsanSunting

Sekolah Bina Insan (SBI)[14] adalah sebuah pusat pengajian peringkat menengah yang ditempatkan di bawah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. SBI merupakan komponen merupakan komponen utama Pelan Induk Pendidikan Islam Negeri Selangor (PIPINS). Ia menzahirkan 3 Dasar Ta’dib yang digariskan oleh KUIS:

 1. Al-Masuliyyah
 2. Al-Qudwah Al-Hasanah
 3. Al-Bi’ah Al-Solehah

SBI menggunakan kurikulum khusus SBI di samping kurikulum dari KBSM, KSSM dan JAIS. Di peringkat Menegah Atas, SBI menawarkan aliran Tahfiz Tulen, Tahfiz Sains, Sains Sosial, dan Sastera.

Pusat Pengajian TerasSunting

Pusat Pengajian Teras[15] ditubuhkan adalah bertujuan untuk mengendalikan kursus-kursus wajib MQA dan wajib universiti dengan lebih sistematik. Selain itu, peranan PPT juga adalah untuk merealisasikan pentafsiran adab dalam dunia pendidikan dan kehidupan insan sejajar dengan Dasar Ta’dib KUIS melalui matapelajaran-matapelajaran teras yang telah dibangunkan. Sesuai dengan hasrat untuk membentuk pelajar KUIS yang kompeten, memahami syahadah dan mencapai tahap ‘Abidin, Zuhhad dan ‘Arifin dalam erti kata sebenar serta mencapai tahap kecintaan kepada Allah SWT, PPT berperanan penting dalam menyediakan ‘kanvas kuning’ (Islam as Core) sebagai asas pendidikan, sebelum dicorakkan dengan ‘kanvas biru’ (Core Competency) oleh fakulti masing-masing. Umumnya PPT menawarkan kursus-kursus bertaraf Wajib MQA, seperti yang ditetapkan oleh MQA bagi seluruh IPTS, Wajib Univeriti, iaitu matapelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar KUIS dan Elektif yang merupakan matapelajaran pilihan kepada pelajar seperti yang ditawarkan oleh PPT. Struktur pengajian semua program di setiap fakulti perlu disusun semula selaras dengan garis panduan baru yang dikeluarkan oleh MQA dan matapelajaran teras universiti yang dicadangkan oleh PPT, selari dengan pelan Transformation of KUIS. Justeru itu PPT berperanan utama dalam memastikan KUIS menjadi Institusi Pengajian Tinggi Islam dalam erti kata yang sebenar dan menjadikan insan KUIS sebagai insan Ta’dibi.

Mempunyai 3 buah jabatan, iaitu Jabatan Kefahaman dan Pemikiran Islam, Jabatan Bahasa dan Jabatan Peradaban dan Potensi Insan.

Pencapaian & Pengiktirafan[16]Sunting

 1. Status Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor - MSC) (26 Disember 2007)
 2. The Malaysia Book of Records - Menanam Pokok Bunga Raya Terbanyak Dalam Masa 50 Saat (03 Ogos 2007)
 3. Persijilan MS ISO 9001:2000 (Sejak 2003)
 4. Anugerah Akreditasi LAN (Kini MQA) Terbanyak (09 Jun 2003)
 5. Penaiktarafan sebagai Kolej Universiti (Disember 2004)
 6. Anugerah Kualiti YAB Dato' Menteri Besar Selangor, Tempat Ke 3 (2005)

Pautan luarSunting

RujukanSunting