Komputeran lembut adalah himpunan kaedah-kaedah komputeran yang tidak berasaskan algoritma tepat untuk memberi jawaban yang tertentu. Ia biasanya membabitkan sistem suai dan pengoptimuman.

Di antara kaedah-kaedah komputeran lembut ialah rangkaian neuronan, algoritma gen, pengaturcaraan gen, automaton bersel, algoritma geriak dan logik kabur.