Kongsi boleh merujuk kepada beberapa perkara dalam pelbagai bidang: