Daerah
artikulasi

 • Bibir
Dwibibir
Bibir-velar
Bibir-gusi
Bibir-gigi

 • Dwigigi

 • Koronal
Lidah-bibir
Antargigi
Gigi
Gigi-gusi
Gusi
Hujung lidah
Laminal
Belakang gusi
Gusi-lelangit
Gelungan

 • Dorsal
Lelangit
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglotis

 • Radikal
Farinks
Epiglotis-farinks
Epiglotis

 • Glotis

Laman ini mengandungi maklumat fonetik dalam IPA yang mungkin tidak dapat dipaparkan dengan betul dalam sesetengah pelayar web. [Bantuan]

Konsonan gigi atau dental ialah konsonan yang disebut dengan lidah menyentuh gigi atas, seperti /t/, /d/, /n/, dan /l/ dalam sesetengah bahawa. Konsonan gigi dibezakan dari bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan lidah menyentuh batas gusi, seperti dalam bahasa Inggeris (rujuk Konsonan gusi), tetapi kedengaran sama kerana kesamaan akusitk bunyi-bunyi berkenaan, tambahan pula sama hurufnya dalam abjad rumi (t, d, n, dsb.)

Berikut adalah senarai konsonan gigi yang dikenal pasti dan ditranskripsi dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA):

IPA Huraian Contoh
Bahasa Ejaan IPA Maksud
n̪ Sengauan gigi Sepanyol onda d̪a] ombak
t̪ Letupan gigi tak bersuara Sepanyol toro [oɾo] lembu jantan
d̪ Letupan gigi bersuara Sepanyol donde [õn̪e] di mana
Geseran sibilan gigi tak bersuara Poland kosa [kɔa] sabit
Geseran sibilan gigi bersuara Poland koza [kɔa] kambing
θ Geseran bukan sibilan gigi tak bersuara
(juga dipanggil "antargigi")
Inggeris thing [θɪŋ] benda
ð Geseran bukan sibilan gigi bersuara
(juga dipanggil "antargigi")
Inggeris this [ðɪs] ini
ð̞ Malaran tak geser gigi Sepanyol codo [koð̞o] siku
Malaran tak geser sisian gigi Sepanyol alto [at̪o] tinggi
ɾ̪ Tamparan gigi Sepanyol pero [peɾ̪o] tetapi
Getaran gigi Marshall Ebadon [ebɑon̪] Ebadon
t̪ʼ Ejektif gigi
ɗ̪ Implosif dental bersuara
ǀ Lepasan klik dental Xhosa ukúcola [ukʼúkǀola] mengisar halus-halus