Daerah
artikulasi

 • Bibir
Dwibibir
Bibir-velar
Bibir-gusi
Bibir-gigi

 • Dwigigi

 • Koronal
Lidah-bibir
Antargigi
Gigi
Gigi-gusi
Gusi
Hujung lidah
Laminal
Belakang gusi
Gusi-lelangit
Gelungan

 • Dorsal
Lelangit
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglotis

 • Radikal
Farinks
Epiglotis-farinks
Epiglotis

 • Glotis

Laman ini mengandungi maklumat fonetik dalam IPA yang mungkin tidak dapat dipaparkan dengan betul dalam sesetengah pelayar web. [Bantuan]

Konsonan glotis atau larinks, ialah konsonan yang disebut dengan glotis. Ramai ahli fonetik menganggap konsonan sebegini, atau sekurang-kurangnya "geseran" glotis, sebagai keadaan peralihan glotis tanpa titik penyebutan, apatah lagi, ada di kalangan ahli-ahli tersebut yang menerimanya sebagai konsonan. Apapun, sekurang-kurangnya ada hentian glotis yang bertindak sebagai konsonan biasa dalam sebilangan bahasa, seperti bahasa Tsou.

Konsonan glotis yang dikenal pasti oleh Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA):

IPA Huraian Contoh
Bahasa Ejaan IPA Maksud
Hentian glotis tak bersuara Bahasa Melayu
Bahasa Hawaii
tidak
okina
[tidaʔ]
[ʔo.ˈki.na]
 
ʻokina
"Geseran" glotis tak bersuara Bahasa Melayu hari [hari]
"Geseran" glotis bersuara mengah Bahasa Czech Praha [ˈpra.ɦa] Praha