Kopernisium (hingga 19 Februari 2010 memiliki nama sementara ununbium) adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cn (sebelumnya Uub) dan nomor atom 112. Unsur 112 tergolong unsur yang sangat berat. Jika mengikuti kecenderungan pada tabel periodik, seharusnya wujudnya berupa metal cair yang lebih volatil (mudah menguap) daripada raksa.

Kedudukan kopernisium dalam jadual berkala
Kedudukan kopernisium dalam jadual berkala
 Kopernisium ialah unsur kimia dengan simbol Cn dan nombor atom 112. Ia sebelum ini dikenali dengan nama sementara ununbium dengan simbol UUb. Ia kini unsur terberat yang diiktiraf IUPAC.