Kota Raja dapat merujuk kepada:

Malaysia sunting

Indonesia sunting