Kredibiliti seorang pemimpin adalah kualiti, keupayaan, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibiliti berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama persidangan. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan.

Kredibiliti dari saksi atau pihak bergantung kepada kemampuan hakim atau juri (di negara yang menggunakan sistem juri) untuk mempercayai dan menyakini apa yang ia katakan, dan berkaitan dengan ketepatan dari kesaksiannya sendiri terhadap logik, kebenarannya, dan kejujuran. Kredibiliti peribadi bergantung pada kualiti dari seseorang yang akan mengarahkan juri untuk percaya atau tidak percaya mak kau hijau..