Kuala Betis

Kuala Betis merupakan sebuah penempatan orang asli di selatan negeri Kelantan. Ia terletak kira-kira 30 kilometer dari bandar Gua Musang.

Di sini juga terletak Gua Cha, yang merupakan antara petempatan awal manusia pada zaman Mesolitik.

Lihat jugaSunting

Kuala Betis terkenal sebagai penempatan Orang Asli Temiar yang terbesar di negeri Kelantan. Kuala Betis kini telah menikmati arus pemodenan negara. Orang Asli tidak lagi terpinggir apabila mereka disediakan kemudahan perumahan, sekolah, dewan msyarakat dan sebagainya.