Kualiti aset

Kualiti aset merupakan penilaian bagi aset bagi mengukur risiko kredit yang dikaitkan dengan aset tersebut.

GambaranSunting

Kualiti aset berkait dengan bahagian kiri kunci kira-kira bank. Pengurus bank prihatin dengan kualiti pinjaman mereka kerana ia memberikan pendapatan pada bank. Kualiti pinjaman dan kualiti aset merupakan dua istilah yang pada asasnya member maksud yang hamper serupa.

Bon kerajaan dan bil-T dianggap pinjaman berkualiti sementara bon kualiti rendah, kredit korporat dari firma skor kredit rendah dsb. Merupakan pinjaman berkualiti rendah. Pinjaman berkualiti rendah mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi pinjaman tak berbayar tanpa sebarang pulangan.

Komponen pengurusan bank adalah:

  1. Pengurusan aset
  2. Pengurusan kecairan
  3. Pengurusan liabiliti
  4. Pengurusan kecukupan modal
  5. Pengurusan risiko

Lihat jugaSunting

RujukanSunting