Kuasa boleh merujuk kepada:

Dalam sains, teknologi dan matematik:

Dalam sains sosial: