Kumpulan Tentera Darat D

Kumpulan Tentera Darat D (Heeresgruppe D) adalah sebuah kumpulan tentera darat Jerman yang terlibat dalam Perang Dunia II.

Bendera Panglima Kumpulan Tentera Darat 1941–1945

Kumpulan Tentera Darat D telah ditubuhkan pada 26 Oktober 1940 di Perancis, kader awalnya datang dari Kumpulan Tentera Darat C yang dibubarkan.

Pada 15 April 1941, status Kumpulan Tentera Darat D telah di naik taraf. Dari tarikh itu, Panglima Kumpulan Tentera Darat D juga dianggap sebagai Oberbefehlshaber West (atau OB WEST - Panglima Tertinggi Barisan Barat). Hasil daripada ini, Kumpulan Tentera Darat D kadangkala dirujuk dengan salah sebagai Kumpulan Tentera Darat Barat.

Para PanglimaSunting

Senarai tempurSunting

Mei 1941

Mei 1944

Disember 1944

Lihat jugaSunting